Budget 2014-17

 

Bred enighed om budget i Esbjerg

Der netop indgået et bredt budgetforlig mellem 28 ud af byrådets 31 medlemmer i Esbjerg byråd. Det har været nødvendigt med en omfattende ommøblering af det eksisterende budget, idet beregningerne viser, at der vil være markant stigende udgifter på blandt andet udsatte børn, skoleområdet, ældreområdet og området for voksen handicappede. 

Kommunale skatter for 2014:
Kommunal indkomstskat                             25,4 %
Kirkeskat                                                        0,81 %
Grundskyld                                                  25,29 ‰


Budget 2014-17 

Forligstekst 

Forligsbudget  

Klik på billede for visning i stor format - Budget 2014 - udgifter

Klik på billede for visning i stor format - Budget 2014 - indtægter

Se Esbjerg Kommunes budgetforslag 2014-17

Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2014 og overslagsårene 2015-17.

 
Forslaget behandles første gang i Byrådet den 26. august 2013 og anden gang den 7. oktober 2013.
Mellem de to behandlinger, har de politiske partier mulighed for at fremsætte ændringsforslag til budgetforslaget. Eventuelle ændringsforslag bliver sat til afstemning ved 2. behandlingen, hvor budgettet for 2014 bliver endeligt vedtaget.
 
Budgetforslaget er udarbejdet med udgangspunkt i det budget, der blev vedtaget sidste år i oktober måned, og er udtryk for en videreførelse af det serviceniveau, som Byrådet har besluttet skal gælde i Esbjerg Kommune.
 
De første afsnit i budgetforslaget består af overordnede generelle bemærkninger og økonomiske oversigter. De efterfølgende afsnit behandler de enkelte politikområder, investeringsoversigter, tilskud, takster mv.
 
Indholdsfortegnelsen har sidehenvisning til hvert afsnit.
I den elektroniske udgave, på Esbjerg Kommunes hjemmeside, er det muligt at klikke sig videre til de enkelte sider via bogmærker/bookmarks.

 

August
12. august
Økonomiudvalget behandler Budgetforslag 2014-17 med henblik på fremsendelse til Byrådets 1. behandling.
20. august
Direktionen færdiggør Budget-i-Balance.
26. august
 kl. 17.00
Ekstraordinært byrådsmøde med Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2014-17.
Efter byrådsmødet orienteres om Direktionens forslag til Budget-i-Balance. Materialet lægges samtidig på EK-net og Esbjerg Kommunes hjemmeside.
September  
3. og 4. september 
Byrådets budgetseminar.
6. – 24. september
Forhandlingsudvalget/Økonomiudvalget arbejder med ændringsforslag. 
Oktober
7. oktober
Byrådets 2. behandling af budgetforslaget kl. 16.00.

 

Kontakt

Fællesforvaltningen
Økonomi
Torvegade 74
6700 Esbjerg
tlf. 76 16 16 16
okonomi@esbjergkommune.dk

© 2012 i Esbjerg Kommune