Akkreditering til HM Dronningens besøg på Ribe VikingeCenter 2. august 2018

Her kan du akkreditere dig til Hendes Majestæt Dronningens besøg på Ribe VikingeCenter den 2. august 2018, hvor alle repræsentanter fra medier skal tilmeldes på forhånd via nedenstående formular.

Programmet starter kl. 10.15 på Ribe VikingeCenter hvor der er mulighed for parkering og adgang til presselokale. Her vil der være lidt at spise, en kort pressebriefing og sikkerhedssweeping med hunde af fotoudstyr mm. Derefter følges alle akkrediterede til Lustrupholm, hvor HM Dronningen med følge ankommer kl. 12.30.

Efter modtagelsen fortsætter besøget med en privat frokost og efterfølgende rundvisning på Ribe VikingeCenter. Pressen følger en fastlagt parallel rute rundt på Ribe VikingeCenter, hvor der på syv udvalgte steder vil være opstillet pressepools, som giver gode fotomuligheder i forhold til besøget og de oplevelser der møder HM Dronningen undervejs.

Programmet slutter omkring kl. 15.00, der vil være adgang til presselokale frem til kl. 17.00. 

Gyldigt pressekort eller anden billedlegitimation skal bæres synligt eller fremvises på forlangende.

Nærmere information omkring det endelige program følger via mail til de akkrediterede deltagere på et senere tidspunkt. Ved indsendelse af nedenstående informationer, giver du samtidig samtykke til, at de nationale sikkerhedsmyndigheder må behandle informationerne og foretage eventuelle registersøgninger i forbindelse med akkrediteringen.

Akkrediteringen skal ske inden torsdag den 26. juli kl. 12.00.
Det er ikke længere muligt at akkreditere sig til besøget via siden her. Har du brug for en akkreditering, så tag kontakt til Sune Brejnbjerg på suk14@esbjergkommune.dk. Det vil være hoffet, som beslutter, om akkrediteringen kan gennemføres.  

Kontakt

Ribe VikingeCenter
Diana Bertelsen

Mobil: 51 22 19 86
Mail: diana@ribevikingecenter.dk

 

Esbjerg Kommune
Vicki Lund

Mobil: 23 34 96 31
Mail: viclu@esbjergkommune.dk

© 2012 i Esbjerg Kommune