Tilskud til politisk arbejde

Kandidater, der har deltaget i det seneste kommunalbestyrelsesvalg og opnået mindst 100 stemmer har ret til tilskud til politisk arbejde i kommunen.

Her kan du læse mere om partistøtte

Udbetaling af tilskud er betinget af, at den enkelte kandidatliste indsender en ansøgning om udbetaling af tilskud. Tilskuddet til politisk arbejde udbetales for et kalenderår ad gangen. Ansøgning skal indsendes senest ved årets udgang.


Her kan du hente ansøgninger samt udbetalinger:

Ansøgninger om tilskud til
politisk arbejde

Udbetaling af tilskud til
politisk arbejde
2019 2019
2018 2018
2017 2017
2016 2016
2015 2015
2014 2014
2013 2013
2012 2012
2011 2011

 

 

 

Kontakt

Byrådssekretariatet
Margit Sørensen
Tlf. 76 16 10 02
marso@esbjergkommune.dk


Rådhuset
Torvegade 74
6700 Esbjerg

© 2012 i Esbjerg Kommune