Teknik & Bygge

Udvalget varetager kommunens opgaver på det tekniske område samt den kommunale lufthavn. På det tekniske område er det fx vedligeholdelse af veje, grønne områder, kollektiv trafik, kirkegårde, vandløb m.v.

 
© 2012 i Esbjerg Kommune