Håndbog Esbjerg Byråd

Håndbogen er et arbejdsredskab til kommunalbestyrelsesmedlemmer og andre interesserede. I håndbogen forklares en lang række ord og begreber, der anvendes i den kommunale verden. Visse links kan kun åbnes af brugere, der har adgang til kommunens intranet.

 
© 2012 i Esbjerg Kommune