Vil du brevstemme?

Når du vil brevstemme i Danmark

Hvis du er forhindret i at møde op og afgive din stemme på valgdagen, kan du vælge at brevstemme.

Du kan brevstemme fra mandag den 15. april 2019 til og med torsdag den 23. maj 2019.

For at kunne brevstemme er det vigtigt, at du medbringer legitimation i form af sundhedskort, pas, kørekort eller valgkort.

Du kan i Danmark brevstemme i alle landets kommuner. Dvs. hvis du f.eks. er stemmeberettiget i Esbjerg Kommune, kan du godt afgive din brevstemme i f.eks. Varde Kommune.

Du kan brevstemme 3 steder i Esbjerg Kommune:

Borgerservicecenter Esbjerg
Torvegade 74
6700 Esbjerg

Åbningstid:
Mandag-onsdag kl. 10.00 - 15.00
Torsdag kl. 10.00 - 17.00
Fredag kl. 10.00 - 12.00

Bramming Bibliotek
Sct Knuds Alle 2L
6740 Bramming

Åbningstid:
Man-, ons- og fredag kl. 13.00 - 17.00
Tirs- og torsdag kl. 10.00 - 17.00

Ribe Bibliotek
Simon Hansens Vej 1
6760 Ribe

Åbningstid:
Man-, tirs- og torsdag kl. 10.00 - 17.00
Onsdag kl. 12.00 - 17.00
Fredag kl. 10.00 - 16.00

 

Der er ekstraordinært åbnet for brevafstemning i Borgerservidecenter Esbjerg:

  • lørdag den 11. maj 2019 kl. 10.00-13.00
  • lørdag den 18. maj 2019 kl. 10.00-13.00


Herudover har du mulighed for at afgive brevstemme på følgende steder:

  • på sygehuse, hvis du er indlagt
  • på plejehjem, beskyttede boliger og i ældreboliger, hvis du er beboer 
  • i fængsler, arresthuse m.m., hvis du er indsat 
  • i dit eget hjem, hvis du er syg eller ikke har førligheden til at forlade dit hjem 
  • på afsides beliggende øer

Når du har afgivet din stemme, skal den lægges i en kuvert sammen med et følgebrev.
Kommunen sørger herefter for, at din stemme bliver afleveret til det rette valgsted på valgdagen.

Stemme fra institution

Hvis du bor eller er indlagt på institution, som fx et plejehjem eller et hospital, eller er indsat i et fængsel, kan du brevstemme. Kontakt personalet på institutionen, som vil kunne fortælle dig mere om brevstemmeafgivning på netop din institution.

Stemme fra udlandet

For at stemme til valget, skal du have fast bopæl i en dansk kommune/region og opfylde de øvrige betingelserne for at kunne stemme.  Personer udsendt af staten, fx diplomater, beholder deres danske folkeregisteradresse, og derfor kan denne gruppe godt stemme ved brevstemmeafgivning. Også andre personer, der midlertidigt opholder sig i udlandet fx på grund af ferie, kan brevstemme.

Danske statsborgere, som opholder sig i Grønland, på Færøerne, eller som gør tjeneste på et dansk skib eller havanlæg, f.eks. boreplatform, kan brevstemme. Når du skal afgive din brevstemme, foregår det på de færøske/grønlandske folkeregistre, på skibet eller havanlægget.

 

 


 

 

Kontakt

Borgerservicecenter Esbjerg

Torvegade 74
6700 Esbjerg

Tlf. 76 16 16 16

 

Du kan altid skrive til os via Digital Post.
Klik her, så kommer du direkte over i din digitale postkasse
.
Husk at have dit NemID parat.

© 2012 i Esbjerg Kommune