§17 stk. 4 Unge & Uddannelsesudvalget

Formål

Med det formål, at flere unge i Esbjerg Kommune får en uddannelse eller et job, og at flere unge påbegynder og gennemfører en erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelse, har Esbjerg Kommune nedsat et § 17.4 udvalg ’Unge & Uddannelsesudvalget’.  Unge & Uddannelsesudvalget skal understøtte implementeringen af reformaftalen ’Bedre veje til uddannelse og job’.

 

Opgaver

§ 17 stk. 4 udvalget har overordnet tre opgaver:

 

  • Udarbejde politik for den tværgående ungeindsats, som opfylder målene for reformen ’Bedre veje til uddannelse og job’ og sikrer, at alle unge understøttes i deres uddannelsesvej.

     

  • Udarbejde en handleplan med konkrete mål, der udmønter politikken for den tværgående ungeindsats.

     

  • Sikre implementering af handleplanen gennem konkrete indsatser

 

Mødefrekvens og funktionsperiode

§ 17 stk. 4 udvalget – ’ Unge & Uddannelsesudvalget’ nedsættes i marts 2018, og afsluttes når det vurderes, at den tværgående kommunale ungeindsats er implementeret, dog senest ved udgangen af byrådets valgperiode.

 

Udvalget mødes ca. hver 6. uge svarende til 6-7 gange årligt.

Medlemmer

Esbjerg Byråd:

Kurt Bjerrum (V) Børn & Familieudvalget

Diana Mose Olsen (F) Børn & Familieudvalget

Henrik Vallø (E) Social & Arbejdsmarkedsudvalget

Rasmus Rasmussen (A) Social & Arbejdsmarkedsudvalget

 

Repræsentant for erhvervsuddannelserne:

Lisbeth Nørgaard (Direktør Social og sundhedsskolen)

Lars Katzman (Vicedirektør Rybners EUD)

 

Repræsentant for gymnasierne:

Kristian Bennike (Rektor Ribe Katedralskole)

 

Repræsentant for folkeskolerne:

Anita Jørgensen (Skoleleder Vadehavsskolen)

 

Repræsentant for UCsyd (forskning):

Christian Quvang (Docent – Nationalt videnscenter for inklusion og eksklusion)

 

Virksomhedsrepræsentanter:

Jeanette Duvander (Administrationschef, AMU Vest))

Kontakt

Børn & Kultur
Rådhuset
Torvegade 74
6700 Esbjerg

Tlf. 7616 1616

b-k@esbjergkommune.dk

Mødekalender 2019

Tirsdag d. 29.1.19 kl. 14-16.00

Tirsdag d. 26.3.19 kl. 14-16.00

Tirsdag d. 3.6.19 kl. 12.00 - 14.00 

Tirsdag d. 27.8.19 kl. 14-16.00

Tirsdag d. 29.10.19 kl. 14-16.00

Tirsdag d. 10.12.19 kl. 14-16.00

Møderne holdes i Borgmesterens mødelokale.

© 2012 i Esbjerg Kommune