Udsatterådet i Esbjerg Kommune

Læs på denne side om:

Forretningsorden

Medlemmer

Mødekalender 2018

Referater 2018

Høringssvar

 

Om Udsatterådet

Udsatterådet i Esbjerg Kommune består af 10 medlemmer, der repræsenterer forskellige dele af udsatteområdet, der spænder fra arbejdet med udsatte børn, kriseramte kvinder, udsatte unge i beskæftigelsesindsatsen til gadeplansarbejde og hjemløshed. Udsatterådet er dermed en stærk og essentiel spiller med den nødvendige tværfaglige viden til, at Esbjerg kan agerer forgangskommune i at fremme forståelse og rummelighed. Rådets medlemmer arbejder alle frivilligt og ulønnet.

Rådet har fastlagt syv møder årligt. Foruden disse møder samles rådet ca. dobbelt så mange gange i under- og arbejdsgrupper. Rådet er delt op i tre grupper med hver sin mærkesag. Rådet besøger hvert år flere steder i Esbjerg, hvor der gøres en indsats for udsatte. Ved sådanne møder med de udsattes berøringssteder taler rådets medlemmer med brugerne og hører om deres liv, deres betragtninger fra egne erfaringer med systemet og deres oplevelser på og om det pågældende sted.

Udsatterådet har høringsret, sekretær, et forbrugsbudget, lokaler til rådighed, og har det som sin primærfunktion at arbejde for de udsattes sag.

Udsatterådet har på nuværende tidspunkt tre aktuelle og centrale mærkesager:

  • Agere og stimulere talerør for de udsatte. Det at blive hørt og tage del i samfundet er en ret, alle skal have, omend der skal alternative platforme til, for at de udsatte kommer i tale. Rådet ønsker at tænke i andre og mere alternative baner for at skabe rum til, at de udsatte tager del og bliver hørt.
  • Arbejde på at skabe billigere boliger til unge udsatte og skæve boliger, som er rummelige og i en overkommelig prisklasse. Det er et essentielt vilkår for alle at have en bolig - et sted at kalde hjem. Rådet ønsker at skabe skæve boliger, der udviser og hviler på mangfoldighed, og hvor der er forståelse for, at ikke alle lever ens. Derudover ønsker rådet at skabe boliger til udsatte unge, som de også er i stand til at betale
  • Arbejde på at vedtage en egentlig udsattepolitik i Esbjerg. Udsatterådet vil arbejde for, at flere forpligter sig til at tænke over, hvordan vi behandler de udsatte i Esbjerg. Udsatterådet vil bidrage til, at der inddrages nytænkning, som stimulerer til positiv udvikling.

 

 

Det sker

 Årshjul 2018

Udsatteråd

 

© 2012 i Esbjerg Kommune