Handicaprådet i Esbjerg Kommune

Handicaprådet har til formål at rådgive byrådet i handicappolitiske spørgsmål og formidle synspunkter mellem borgerne og byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap. Byrådet hører handicaprådet over alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap.

Derudover kan handicaprådet behandle alle lokalpolitiske spørgsmål, som har betydning for mennesker med handicap samt tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til såvel politiske som administrative initiativer.

Læs på denne side om:

Forretningsorden

Vedtægter

Høringsprocedure

Høringssvar

Dagsordener

Referater

Mødeplan

Medlemmer

 

Kontakt

Borger & Arbejdsmarked
Sekretariat
Tlf. 76 16 16 16
Torvegade 74
6700 Esbjerg

b-a@esbjergkommune.dk


 

© 2012 i Esbjerg Kommune