Forum for integration og beskæftigelse

Formål

Forum for Integration & Beskæftigelse skal medvirke til, at Esbjerg Kommune har en effektiv og sammenhængende indsats for, at flygtninge og indvandrere samt familiesammenførte i Esbjerg Kommune bliver en aktiv del af arbejdsmarkedet.

Opgaver

Forum for Integration & Beskæftigelse skal:

  • Bidrage til at styrke samarbejdet mellem de etniske og lokale frivillige foreninger og Esbjerg Kommune omkring beskæftigelsesindsatsen for flygtninge og indvandrere samt familiesammenførte.

  • Rådgive og vejlede Social & Arbejdsmarkedsudvalget, Jobcenter Esbjerg samt Forum for Rekruttering og Beskæftigelse i relation til udarbejdelse af planer for beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune.

  • Være sparringspartner i forhold til påtænkte nye initiativer og implementering af lokale politiske beslutninger omkring beskæftigelsesindsatsen for flygtninge- og indvandrere samt familiesammenførte.

  • Fungere som et idéforum med henblik på at udvikle Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og indvandrere samt familiesammenførte.

  • Fungere som gensidig informations- og kommunikationskanal mellem de etniske og lokale frivillige foreninger samt Esbjerg Kommune omkring beskæftigelsesindsatsen for flygtninge og indvandrere samt familiesammenførte.

  • Årligt uddele Integrationsprisen.

  • Ad hoc drøfte relevante emner for at sikre god integration, f.eks. kultur og idrætsaktiviteter på børneområdet, mangfoldighed m.m.

 

Mødefrekvens og funktionsperiode

Forum for Integration & Beskæftigelse mødes hvert kvartal.

Derudover afholdes følgende møder:

  • Et årligt temamøde, hvor relevante interessenter inviteres

  • Formand og næstformand mødes en gang årligt med Social & Arbejdsmarkedsudvalget

Funktionsperioden følger byrådets valgperiode, dog således at medlemmer og suppleanter

fungerer, indtil nye medlemmer og suppleanter er udpeget.

Dagsordener og referater

Medlemmer

Esbjerg Byråd:

Henrik Vallø (Formand for Social & Arbejdsmarkedsudvalget) 

Diana Mose Olsen (Formand for Børn & Familieudvalget)

 

Virksomheder:

Dan Lynghede (HR Manager Health & Safety, C&D Foods)

# 2 Vakant

 

Esbjerg Erhvervsudvikling:

Karsten Rieder (Erhvervschef, Esbjerg Erhvervsudvikling)

 

Etniske foreninger:

Hisham Hasan Taleb (Syrisk forening)

Ali Macow, (Somalisk forening)

Kirulnissa Rashid (Burmesisk forening)

 

Frivillige foreninger:

Benedikte Holm (DFH Frivilliggruppen – Ribe)

Poul Martin Aaling Nielsen (International Mandeklub\Kvindeklub)

 

Jobcenter Esbjerg:

Mai-britt Schmidt Pedersen (Kontorchef, Integrationshuset)

Mussa Utto (Integrationskonsulent, Integrationshuset)

 

Børn & Kultur, Esbjerg Kommune:

Ulla Visbech (Chef for Pædagogik & Undervisning)

Øvrige:

Ilvana Karaga (Beskæftigelsesrådgiver, Jobcenter Esbjerg)

Kontakt

Borger & Arbejdsmarked
Jobcenter
Integrationshuset
Ravnevej 7
6700 Esbjerg

Mai-Britt Schmidt Pedersen
Kontorchef

MobilTlf. 23 60 90 12

mscpe@esbjergkommune.dk

Tlf. 76 16 16 16

Næste møde

den 19. juni  2019

© 2012 i Esbjerg Kommune