Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen skal varetage den umiddelbare forvaltning af Redningsberedskabet.

Det vil sige, at kommissionen skal sørge for, at det kommunale redningsberedskab kan yde en forsvarlig indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger. Redningsberedskabet skal endvidere kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte.

Beredskabskommissionens medlemmer fra 1.1.2018

Jesper Frost Rasmussen, Esbjerg Kommune (formand)
Erik Buhl, Varde Kommune (næstformand)
Sofie Valbjørn, Fanø Kommune
Jørgen Ahlquist, Esbjerg Kommune
Søren Laulund, Varde Kommune
Christian Lorenzen, Fanø Kommune
En repræsentant for Syd- og Sønderjyllands Politidirektør
En observatør for de frivillige i hver kommune:

  • Esbjerg Kommune: Bent Kristensen
  • Fanø Kommune: Christian Mortensen
  • Varde Kommune: Kim Aasted

 

Du kan se mere om Sydvestjysk Brandvæsen på hjemmesiden www.svjb.dk

Sydvestjysk Brandvæsen er ét fælles beredskab for de 3 kommuner Esbjerg, Fanø og Varde.

Kontakt

Beredskabskommissionen
Sydvestjysk Brandvæsen
Beredskabschef
Jens Mølgaard
Tlf. 76 16 50 06 
Vibevej 18
6705 Esbjerg Ø

E-mail: jfm@svjb.sk

© 2012 i Esbjerg Kommune