Beboerklagenævn for Esbjerg og Fanø kommuner

Nævnet behandler uoverensstemmelser

Beboerklagenævnet behandler uoverensstemmelser mellem lejere og udlejere om lejemål i boligforeninger i Esbjerg og Fanø kommuner. Beboerklagenævnet kan først behandle en sag, når parterne har konstateret, at de ikke har været i stand til at nå frem til en forligsmæssig ordning.

Sådan får du en sag for nævnet

Ønsker du en sag for Beboerklagenævnet skal dette ske skriftligt. I brevet skal du beskrive, hvad parterne er uenige om og hvad det er, man ønsker Beboerklagenævnet skal tage stilling til.

Sammen med brevet indsender man kopi af lejekontrakt og andre relevante dokumenter samt kopi af den korrespondance, der har været mellem parterne vedrørende uoverensstemmelsen indtil nu.

I 2019 er gebyret for at få behandlet en sag i Beboerklagenævnet 146,00 kr.

Beløbet kan indbetales til Esbjerg Kommune

  • via bankkonto hos Nordea A/S, registreringsnummer 2540, kontonummer 644 88 66 864,
  • kontant inden for kontorets åbningstid.

Husk at skrive hvilket lejemål uoverensstemmelsen vedrører og eventuelt journalnummer.

Typiske sager

Beboerklagenævnet behandler typisk sager vedrørende

  • afregning af depositum i forbindelse med lejers fraflytning,
  • brud på husordenen,
  • råderet,
  • mangler ved lejemålet,
  • forbedringer af lejemålet indsigelser over for forbrugsregnskaber vedrørende varme og vand.

Beboerklagenævnet behandler ikke sager vedrørende lejens størrelse.

Nævnets sammensætning

Nina Lindhardt (formand)
Knud Jager Andersen (udlejerrepræsentant)
John Lennart Folling Smidt (lejerrepræsentant)
Ole Mortensen (socialt sagkyndig)

Beboerklagenævnets adresse

Send sager til behandling af Beboerklagenævnet til Beboerklagenævnets sekretariat:

Beboerklagenævnet for Esbjerg og Fanø kommuner
Att.: Sekretær Hans Christian Rosendal
Torvegade 74
6700 Esbjerg

Spørgsmål

Har du spørgsmål, kan du ringe til Beboerklagenævnets sekretær Hans Christian Rosendal på telefon 76 16 12 16 tirsdag-fredag kl. 9:00-13:00, eller via mail f-f@esbjergkommune.dk.

Hvis der er tale om uoverensstemmelser mellem lejere og udlejere vedrørende lejemål i private udlejningsejendomme, kan sagen indbringes for Huslejenævnet

Kontakt

Beboerklagenævnet
Esbjerg Rådhus
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Tlf. 76 16 12 16

Telefontid
tirsdag–fredag kl. 9.00 – 13.00

f-f@esbjergkommune.dk

© 2012 i Esbjerg Kommune