Ældrerådet

Vi består af medlemmer fra alle dele af kommunen. Der vælges medlemmer for en 4 årig periode til ældrerådet. Dette sker ved valg.

Vi skal sikre dialog og samarbejde mellem de ældre borgere i kommunen og det valgte byråd.

For at læse mere om ældrerådet, vedtægter, medlemmerne, referater med videre kan du besøge deres hjemmeside: www.aeldreraadet.esbjergkommune.dk

 

Kontakt

Sundhed & Omsorg
Administration & Økonomi
Tlf. 76 16 16 16
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Skriv til Administration & Økonomi
© 2012 i Esbjerg Kommune