Veterancentret

er Forsvarets tilbud til veteraner og pårørende.

Veterancenteret yder professionel støtte til veteraner og pårørende før, under og efter udsendelse.

Tilbuddet om støtte til veteraner og pårørende med problemer, der er opstået i forbindelse med udsendelse, er livslangt - også selvom udfordringerne først viser sig senere.

Veterancentret yder en tværfaglig indsats bygget på viden fra forskning.

Veterancenteret kan kontaktes på tlf. 7281 9700.

Kontakt

Esbjerg Kommune
Byrådssekretariatet
Torvegade 74
6700 Esbjerg

Mail: raadhuset@esbjergkommune.dk

Tlf. 7616 1616

© 2012 i Esbjerg Kommune