Venskabsbyer

Hvad er en venskabsby?
Esbjergs venskabsbyer
Andre byer med venskabsaftaler
På opdagelse i venskabsbyerne
Venskabsmøder
Tilskud til venskabsbyrelaterede arrangementer
 

Hvad er en venskabsby?

Begrebet venskabsbyer opstod lige efter krigen i de nordiske lande. Grundtanken er, at så mange almindelige borgere som muligt skal mødes for at lære hinandens kultur og tankegang at kende og få udryddet fordomme om andre nationaliteter.

I dag er der over 750 venskabsby-aftaler mellem danske og udenlandske kommuner. De fleste aftaler er indgået med en kommune i de nordiske lande. Men Danmarks tættere samarbejde med de øvrige EU-lande har øget interessen for samarbejde med en kommune fra et andet EU-land. Desuden har åbningen mod øst banet vejen for samarbejde med kommuner i Øst- og Centraleuropa. Også Kina er draget ind i samarbejdet. Traditionelt har samarbejdet først og fremmest været baseret på kulturel og social udveksling. Men med de nye markeder i øst og i Asien står venskabsby-samarbejdet over for nye udfordringer. Internationale forbindelser er med til at fremme handel og økonomisk samarbejde. Danske virksomheder er interesseret i de nye markeder, og her kan venskabsbysamarbejdet åbne døre og blive nøglen til økonomisk samarbejde og udveksling af erfaringer.

I dag er formålene med venskabsby-samarbejdet:

 • at udvikle kendskabet til og forståelsen for mennesker i andre lande, for eksempel via studiebesøg af sportsfolk, studerende, ældre osv.
 • at lære, hvordan fremmede kommuner arbejder med for eksempel byplanlægning, miljøbeskyttelse og det sociale område
 • at etablere kommercielle og politiske kontakter til gavn for kommunens erhvervsliv.

Til toppen

Esbjergs venskabsbyer

Sammenlægningen af Bramming, Esbjerg og Ribe kommuner i 2007 påvirkede antallet af venskabsbyer og principperne for hvordan en venskabsby vælges. Esbjerg har deltaget i venskabsbysamarbejdet fra allerførste færd. De første aftaler blev indgået efter en venskabsbykonference tilbage i Eskilstuna 5-.6. juni 1948. Ribe har ligeledes stærke traditioner for venskabsbysamarbejde. Her har der været tradition for, at en del af venskabsbysamarbejdet forestås af Venskabsbyforeningen i Ribe (www.ribe-venskabsbyforening.dk). Bramming har ikke haft traditioner for venskabsbysamarbejde.

Sammenlægningsudvalget besluttede den 12. oktober 2006, hvilke byer der fremover er Esbjerg Kommunes venskabsbyer. Følgende byer blev valgt som Esbjergs venskabsbyer:

 • Ely, England. Byen ligger i midt/øst og har ca. 15.000 indbyggere.
 • Eskilstuna, Sverige. Byen ligger i Södermannsland Len og er på størrelse med Esbjerg.
 • Fjardabyggd, Island. Byen ligger i den østlige del og har ca. 3.200 indbyggere.
 • Güstrow, Tyskland. Byen ligger i den nordlige del af det tidligere Østtyskland. Der er ca. 31.200 indbyggere.
 • Jyväskylä, Finland. Byen ligger i Midtfinlands Len og har omkring 70.000 indbyggere.
 • Krems, Østrig. Byen ligger i den østlige del og har omkring 24.000 indbyggere.
 • Maniitsoq (Sukkertoppen), Grønland. Byen ligger i Vestgrønland og har omkring 4.000 indbyggere.
 • Ratzeburg, Tyskland. Byen ligger i den nordlige del og har ca. 13.500 indbyggere. 
 • Stavanger, Norge. Byen ligger i Rogaland Fylke og har cirka 120.000 indbyggere.
 • Suzhou, Kina. Byen ligger i Jiangsu provinsen og har omkring 1 million indbyggere.
 • Szczecin/Stettin, Polen. Byen ligger i den nordvestlige del og har ca. 430.000 indbyggere.
 • Tórshavn/Thorshavn, hovedstad på Færøerne, ligger på østkysten af øen Streymoy med 18.500 indbyggere

Til toppen 

Andre byer med venskabsaftaler

Følgende byer har ikke status af venskabsby, men Venskabsbyforeningen i Ribe varetager kontakt til:

 • Balleroy, Frankrig. Byen ligger i Normandiet med ca. 800 indbyggere.
 • Leikanger, Norge. Byen ligger midt i Norge med ca. 2.200 indbyggere.
 • Strängnäs, Sverige. Byen ligger midt i Sverige med ca. 30.500 indbyggere. 

Læs mere om Venskabsbyforeningen i Ribe her.

Til toppen

Gå på opdagelse i venskabsbyerne

Gennem årene har der været mange besøg mellem Esbjerg Kommune og venskabsbyerne. Ud over de formelle initiativer så finder mange uformelle besøg sted. F.eks. har en gruppe blinde fra Ribe Amt besøgt Suzhou i Kina. Med sig havde de officielle gaver fra Esbjerg og et brev fra borgmester Johnny Søtrup. De blinde Kina-rejsende mærkede tydeligt, at dørene var åbnet for dem på forhånd. På samme måde er der historier i andre venskabsbyer. Det sociale og kulturelle formål med venskabsbysamarbejdet er for længst opfyldt og udvikler sig stadig. For der er nok at lade sig inspirere af. Esbjergs venskabsbyer udmærker sig nemlig ved at være smukke, spændende og meget forskellige. 

Gå på opdagelse på byernes hjemmesider via følgende links:

Til toppen

Venskabsmøder

Samarbejdet med flere af de nordiske venskabsbyer omfatter en række faste årlige arrangementer som fx:

 • Nordisk Idrætsudveksling
 • Nordisk Ungdomsudveksling

Til toppen

Tilskud til venskabsbyrelaterede arrangementer

For at fremme venskabsbyaftalerne, kan foreninger, institutioner og juridiske personer søge om tilskud til rejser til de respektive venskabsbyer eller tilskud til delvis finansiering af værtsudgifter i forbindelse med besøg af foreninger m.v., der er hjemmehørende i venskabsbyerne. Det er en betingelse, at ansøgeren ifl. lovgivningen/kommunalfuldmagten kan modtage økonomisk støtte fra Esbjerg Kommune.

Esbjerg Kommunes institutioner, råd, nævn m.v. kan modtage tilskud under samme betingelser. Enkeltpersoner kan dog ikke modtage tilskud. I tilfælde, hvor ansøgeren er omfattet af folkeskoleloven, har ansøgeren ansvaret for, at den finansiering af udgifterne vedr. det konkrete arrangement, der ikke sker via tilskud i henhold til disse retningslinjer, er i overensstemmelse med folkeskoleloven, jfr. vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser m.v. i folkeskolen af 23. februar 1999. Folkeskoler har ved besøg i eller fra venskabsbyer mulighed for at give en lille gave fra Esbjerg Kommune. Gaven fås ved henvendelse til Byrådssekretariatet, Esbjerg Rådhus. 

Når Esbjerg Kommunes behandler ansøgninger om tilskud, vil der blive lagt vægt på Esbjerg Kommunes interesse i at fremme venskabsbysamarbejdet i forhold til en bred kreds af venskabsbyer. Tilskuddet udbetales til ansøgeren, som derefter har pligt til at aflægge regnskab for hvordan tilskuddet er blevet brugt.

Til toppen

Kontakt

Fællesforvaltningen
Byrådssekretariatet
Torvegade 74
6700 Esbjerg

Tlf. 76 16 16 16
byraadssekr@esbjergkommune.dk

 

ELLER

Venskabsbyforeningen i Ribe
Løvsangervænget 18
6760 Ribe
Tlf. 75 42 40 68

kontakt@ribe-venskabsbyforening.dk

www.ribe-venskabsbyforening.dk

© 2012 i Esbjerg Kommune