Social- og sundhedsassistenter til dagvagt på Fovrfeld Ældrecenter

Fovrfeld Ældrecenter søger to social- og sundhedsassistenter med tiltrædelse den 1. april 2019.
Stillingerne er faste stillinger på gennemsnitlig 30 timer pr. uge i dagvagt og med arbejde hver 2. weekend.
 
Vi forventer, at du har borgeren i centrum og er engageret i opgaverne, samt arbejder rehabiliterende i de indsatser, der er bevilget og beskrevet i indsatsbeskrivelserne med fokus på at understøtte borgerens mestringsevne.
Vi er en gruppe som vægter samarbejde og kollegial sparring.
  
Arbejdsopgaverne indeholder:
 • Ansvarlig for delegerede sundheds – og sygeplejeindsatser/terapeutindsatser hos de borgere der er tilknyttet teamet, herunder mål, handling, evaluering og justering
 • Observere, identificere symptomer ved de almindeligste forekommende somatiske og psykiatriske lidelser og skal kunne handle i forhold til kompetence og ansvar
 • Udfører praktisk bistand, som en del af plejen hos tildelte borgere
 • Medansvarlig for koordineringen af indsatser (praktisk bistand, omsorgsmæssige, aktiverende og plejemæssige) i teamet
 • Iværksætte trivsels- og sundhedsfremmende aktiviteter hos borgerne, og i grupper
 • Rådgivning og vejledning af andet personale
 • Vise medansvar for de afsatte ressourcer til drift og personaleadministration
 • Fungere som kontaktperson for tildelte borgere
 • Medvirke ved uddannelse af elever
  
Vi tilbyder:
 • God introduktion
 • Fast rul over 16 uger
 • Fleksible arbejdsforhold
 • Tæt samarbejde med indesygeplejerske
 • Tværfagligt samarbejde
 • Selvstændigt og ansvarsfuld job
 • Mange spændende og forskelligartede opgaver
 • Engagerede kollegaer med hjertet på rette sted
 • Sparringspartnere
 • Høj faglighed
 • Stor erfaring
 
Yderligere oplysninger får du ved henvendelse til plejehjemsleder Lene Søndergaard tlf. nr. 76 16 46 14.
 
Løn- og ansættelsesforhold følger overenskomsten mellem KL og FOA.
 
Ved ansættelse i stillingen skal straffeattest afleveres.
 
Alle kvalificerede uanset køn, alder eller etnisk baggrund opfordres til at søge stillingen.
 
Ansøgningsfrist:
22. februar 2019.
 
Der vil blive afholdt samtaler i uge 9.
 
Ansøgningen sendes elektronisk. Klik på ”send ansøgning” nederst og vedhæft ansøgning samt relevant dokumentation.
  

FAKTA

Arbejdstid
Deltid (over 21 timer)

Varighed
Fastansættelse

Ansøgningsfrist
22-02-2019 23:59

Tiltrædelse
1. april 2019

KONTAKTPERSON

Plejehjemsleder Lene Søndergaard
Telefon 76 16 46 14
© 2012 i Esbjerg Kommune