Vil du være vores nye vågen nattevagt

Refugium søger en engageret og fagligt velfunderet socialfaglig medarbejder som vågen nattevagt fra 1. maj 2019 eller snarest derefter på 34 timer pr uge.
 
Hvem er vi?
Refugium er et tilbud efter servicelovens § 110 til personer med dobbeltdiagnose. Hjemløshed er hovedårsagen til indskrivning på Refugium, men borgergruppen har som oftest andre problematikker som misbrug, psykisk sygdom, økonomiske vanskeligheder, isolation m.m.
Vi tilbyder, ud over en seng, også en individuel indsatsplan med mål for opholdet på Refugium.
 
Refugiums primære formål er, at støtte op omkring kerneopgaven:
Støtte voksne med funktionsnedsættelser i at mestre eget liv.
Opgaverne på Refugium løses af empatiske, vidende, kontaktstærke og grænsefaste medarbejdere, der tør skabe udviklende og lærerige oplevelser sammen med borgerne.
 
Funktionen som nattevagt indebærer:
Du skal skabe et grundlag for trygge rammer i nattetimerne, kunne modtage og indskrive nye borgere samt være til rådighed for de borgere, der ønsker støtte i nattetimerne.
Der vil være nætter, hvor hele huset sover, men der vil også forekomme nætter, hvor flere har brug for samtaler eller støtte til konfliktløsning.
Der vil være praktiske opgaver, som skal løses i løbet af natten.
Nattevagten arbejder alene med sparring hver nat fra samarbejdspartner via telefon eller personligt fremmøde.

Opgaverne på Refugium er mangeartede og til tider meget uforudsigelige.
Du skal være rodfæstet under pres og have en relationel målgruppeforståelse, der sætter dig i stand til at navigere på egen hånd, og du skal have evnen til at vurdere, hvornår du skal vælge den ene faglige strategi frem for en anden.
 
Efter aftale med samarbejdspartner kan der også forekomme udlevering af medicin.

Du skal forvente at arbejde på forskellige ugedage, og du skal forvente vagter hver anden weekend samt på helligdage.

 
Vi forventer at du:
 • trives med alenearbejde og kan fungere om natten
 • gerne har praksiserfaring fra døgnområdet
 • har erfaring og lyst til at arbejde med målgruppen
 • har interesse og forståelse for socialt udsatte med misbrug
 • er afklaret om egne grænser samt evner at udtrykke disse
 • har gode samarbejdsevner
 • er en god kollega
 • er fysisk og psykisk robust og absolut mødestabil
 • udviser ansvarlighed, fleksibilitet og selvstændighed i opgaveløsningen
 • arbejder anerkendende
 • er åben og imødekommende med en god portion humor
 • kan træffe selvstændige afgørelser i konfliktfyldte situationer


Hvad tilbyder vi?
 • Vi er et hus i udvikling, hvor faglighed er i fokus
 • Et udfordrende og afvekslende job med en kompetent og engageret personalegruppe.
 • Et åbent og uformelt arbejdsmiljø
 • Supervisioner 
 • En rigtig god, spændende og dynamisk arbejdsplads, hvor der rigeligt at se til, men hvor arbejdet bliver gjort med glæde.
 
 
Yderligere oplysninger om Refugium findes på www.bostoetten.esbjergkommune.dk
Du er ligeledes velkommen til at kontakte afdelingsleder Mette Schmücker for yderligere oplysninger på mail mesc@esbjergkommune.dk
Løn i henhold til overenskomsten herunder ny løn.

Ved ansættelse i stillingen skal straffeattest afleveres.
 
Alle kvalificerede uanset køn, alder eller etnisk baggrund opfordres til at søge stillingen.

 
Ansøgning med bilag, uddannelsespapirer samt dokumentation for tidligere beskæftigelse skal sendes elektronisk og være os i hænde senest den 8. marts 2019.
 
Samtaler forventes afholdt torsdag i uge 11

  

FAKTA

Arbejdstid
Deltid (over 21 timer)

Varighed
Fastansættelse

Ansøgningsfrist
08-03-2019 23:59

Tiltrædelse
1. maj 2019

KONTAKTPERSON

Afdelingsleder Mette Schmücker
Telefon 27242924
© 2012 i Esbjerg Kommune