Har du lyst til at være en del af Sygeplejen i Team Bramming? Så har du nu chancen.

Vi søger en barselsvikar fra den 1. april 2019 eller snarest. Stillingen er en 37-timers stilling - primært i dagvagt og med vagt hver 4. weekend.

Vi kan tilbyde et selvstændigt job med mange forskellige sygeplejefaglige opgaver, og vi arbejder ud fra en rehabiliterende tankegang med fokus på at understøtte borgerens egenomsorg.
 
Som en del af udeteamet og med fokus på kerneopgaven, vil nogle af dine opgaver være:
 • Udføre sygeplejeopgaver hos borgere i eget hjem og i sygeplejeklinik.
 • Sikre kontinuitet og kvalitet i opgavevaretagelsen.
 • Sikre det koordinerende og sammenhængende forløb i forhold til komplekse borgerforløb.
 • Foretage sygeplejefaglig udredning og hermed vurdere borgernes behov og problemstillinger.
 • Planlægge og varetage undervisning af SSA og SSH med fokus på kompetenceudvikling. Dette kan foregå både som faglig sparring, sidemandsoplæring og formaliseret undervisning.
 • Deltage i relevante møder og faglig undervisning.
 • Medvirke til at sikre god faglig dokumentation.
 
Vi forventer, at du:
 • Med en positiv holdning deltager i udviklingen af den kommunale sygepleje.
 • Er engageret og har fokus på sygepleje med høj kvalitet.
 • Arbejder opsøgende og bidrager med nye tanker og initiativer.
 • Arbejder selvstændigt og tager ansvar for dine opgaver.
 • Er positiv og fleksibel i forhold til opgaveløsningen.
 • Arbejder for et godt arbejdsmiljø, hvor både respekt, tillid, fleksibilitet og en ”fælles ånd” er væsentlige parametre i vores enhed, således vi skaber et godt samarbejde.
 
Kørekort er et krav.

Yderlige oplysninger kan fås ved henvendelse til teamleder Helle Lykke Nielsen på mobil 29 74 98 02 eller på mail hen35@esbjergkommune.dk.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og DSR.

Alle kvalificerede ansøgere uanset køn, alder eller etnisk baggrund opfordres til at søge stillingen.

Ved ansættelse i stillingen skal straffeattest afleveres.

Ansøgningsfrist:
19. februar 2019

Der forventes afholdt samtaler mandag i uge 9.
 
Ansøgningen sendes elektronisk. Klik på "send ansøgning" og vedhæft din ansøgning, CV og relevant dokumentation.
 
Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

  

FAKTA

Arbejdstid
Fuldtid

Varighed
Vikariat

Ansøgningsfrist
19-02-2019 23:59

Tiltrædelse
1. april 2019

KONTAKTPERSON

Teamleder Helle Lykke Nielsen
Telefon 29 74 98 02
© 2012 i Esbjerg Kommune