Pædagog, Udviklingscenter Vest, Botilbuddet Bøge Allé 14 - barselsvikar

Udviklingscenter Vest søger en pædagog i et barselsvikariat pr. 15. marts 2019 – 31. oktober 2019. 30 timer pr. uge. Der kan være mulighed for forlængelse.
 
Udviklingscenter Vest
Udviklingscenter Vest er et bo- støtte- og aktivitetstilbud under Esbjerg Kommune, inden for Serviceloven, der yder støtte og hjælp til 701 borgere med varigt psykisk og fysisk funktionsnedsættelse.

En del af borgerne bor i et af Udviklingscenter Vest 22 døgntilbud (SEL §§ 107/108 og ABL § 105 stk. 2), mens andre bor i egne lejligheder rundt i Esbjerg, Ribe og Bramming by (SEL § 85).
Der er 522 årsværk repræsenteret ved dygtige kolleger som vægter faglighed, tværfaglighed og samarbejde meget højt. Det kommer til udtryk i, at vi gør brug af de mange forskellige kompetencer, vi har i vort center. Det gør vi bl.a. gennem vidensdeling, dialog og fleksibilitet.

Vi har et stærkt fokus på vores kerneopgave, som er at skabe udvikling og læring for den enkelte borger – borgerinddragelse er derfor et helt centralt omdrejningspunkt i vores faglige som tværfaglige samarbejde.

Udvikling og læring skaber vi ved at gøre brug af forskellige metoder, i tæt samarbejde med hinanden, pårørende, myndighed og øvrige interessenter. Yderligere læring og kvalificering af indsatsen for den enkelte borger skaber vi desuden ved efteruddannelse og supervision.

Udviklingscenter Vest’s pædagogiske praksis tager udgangspunkt i KRAP – Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik, neuropædagogik og på botilbud med autismespektrum forstyrrelser, satses der på autismepilotuddannelsen.


OBS Pr. 1. januar 2019 fusionerer Udviklingscenter Esbjerg og Udviklingscenter Ribe til Udviklingscenter Vest.
 
Botilbuddet Bøge Allé 14
Botilbuddet rummer 18 borgere
Vi har intern klubtilbud til 4 borgere og et eksternt dagtilbud til 15 borgere
Der er tilknyttet 26 medarbejdere med pædagogiske og social- og sundhedsfaglige fagligheder
Særlige kendetegn ved målgruppen er, at borgerne har multiple fysiske og psykiske handicaps. Alle er kørestolsbrugere. Der er en del pleje og omsorgsopgaver samt medicinhåndtering. Det kognitive udviklingsniveau ligger fra 3 mdr. til ca. 5 år. Det er ud fra det niveau vi planlægger udviklings- og læringsmål. Borgerne har brug for støtte/hjælp til alt for at kunne opretholde et liv så nær det almindelige som mulig

Vi søger en pædagog der:
 • Er fysisk og psykisk robust
 • Har en stærk faglig bevidsthed, og kan koble teori med praksis
 • Har en ressourcefokuseret og anerkendende tilgang
 • Gerne med erfaring indenfor området
 • Kan opstille og arbejde efter mål jfr. borgernes indsatsplaner
 • Er god til såvel mundtlig som skriftlig dokumentation
 • Kan skelne kerneopgaven
 • Kan samarbejde og er bevidst om den professionelle rolle
 • Har kørekort

Vi tilbyder:
 • Et arbejde, hvor opgaven er i centrum
 • Et arbejde med skiftende arbejdstider samt arbejde hver anden weekend
 • En spændende arbejdsplads i udvikling
 • En arbejdsplads, hvor vi uddelegerer ansvar og opgaver, og bevidst bruger hinandens kompetencer
 • En arbejdsplads, hvor vi prioriterer medindflydelse og et godt arbejdsmiljø
 • Løbende faglighed udvikling i form af vidensdeling, supervision, kurser og uddannelse
 • En kompetent og dynamisk personalegruppe
 
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til konst. afdelingsleder Kira Persson, tlf. nr. 27327366.
 
Du har også mulighed for at læse mere på vores hjemmeside www.udviklingscenterribe.esbjergkommune.dk
 
Alle kvalificerede uanset køn, alder eller etnisk baggrund opfordres til at søge stillingen.
 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og principperne for lokal løndannelse.
 
Ved ansættelse i stillingen skal straffeattest afleveres.
 
Ansøgningsfrist: Den 24. januar 2019
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt uge 6.
 
Ansøgningen sendes elektronisk. Klik på ”send ansøgning” nederst og vedhæft din ansøgning, CV samt relevant dokumentation i Word eller PDF-format.

 
 
  

FAKTA

Arbejdstid
Deltid (over 21 timer)

Varighed
Vikariat

Ansøgningsfrist
24-01-2019 23:59

Tiltrædelse
1. marts 2019

KONTAKTPERSON

Konst. afdelingsleder Kira Persson
Telefon 27327366
© 2012 i Esbjerg Kommune