Mentor til Jobcenter Esbjerg, Jobafklaring


Der er tale om to midlertidige stillinger på 37 timer med ansættelse snarest muligt og indtil august 2019.
 
Vi søger medarbejdere som vil være en del af kommunens indsats for personer, i et jobafklaringsforløb, der har behov for en særlig indsats for at vende tilbage til arbejdsmarkedet.
 
Du vil indgå i et tæt samarbejde med afdelingens ansatte som består af koordinerende beskæftigelsesrådgivere, jobkonsulenter, jobmentorer, fysioterapeuter, administrative medarbejdere og psykolog.
 
Vi kan tilbyde et spændende og udfordrende job, hvor opgaven vil bestå i at hjælpe borgeren til at mestre eget liv og ”ryde store som små sten af vejen” med henblik på tilbagevendelse til arbejdsmarkedet.
 
Dine opgaver vil overordnet bestå i:
 
 • Have en beskæftigelsesrettede tilgang i arbejdet med borgeren, så borgeren på hurtigst og bedste vis kan vende tilbage til arbejdsmarkedet.
 • Samarbejde med borgeren, blandt andet i borgerens eget hjem.
 • Have et ressourceperspektiv i din daglige kontakt med borgeren.
 • Skabe en professionel relation til borgeren og have øje for borgerens behov og derved den relevante støtte.
 • Samarbejde med andre fagpersoner og relevante aktører i borgerens liv.
 • Indgå som en ressourceperson og rollemodel i et tæt samarbejde med borgere med psykiske, sociale og helbredsmæssige udfordringer.
 • Udarbejde tilbagemelding samt dokumentation i forhold til borgerens forløb.
 
Vi lægger vægt på at:
 
 • Du trives i en resultatorienteret organisation/afdeling.
 • Du kan arbejde selvstændigt og er fleksibel i forhold til opgaveudførelsen.
 • Du har en grundlæggende forståelse af at en tilknytning til arbejdsmarkedet er vigtig.
 • Du har en åben, direkte og tillidsfuld kommunikationsform.
 • Du har et ressourceperspektiv i din daglige kontakt med borgeren.
 • Du har en relevant faglig baggrund og gerne erfaring med at arbejde med sociale problemstillinger og motivation, mestring og barrierehåndtering samt den beskæftigelsesrettet tilgang.
 • Du har en naturlig evne og interesse for at skabe progression i arbejdet med de psykisk syge borgere og borgere med omfattende fysiske udfordringer.
 • Du har kendskab/erfaring med psykiske diagnoser.
 • Du kan have mange bolde i luften.
 • Du har egen bil til rådighed i arbejdet.
 
Til gengæld tilbyder vi:
 
 • Et spændende og udfordrende job hvor du selv er med til at præge hverdagen.
 • Et udviklings- og læringsorienteret miljø.
 • Engagerede, humørfyldte og hjælpsomme kollegaer, hvor det at lære af hinanden er højt prioriteret.
 • Oplæring hvor du følger dine kollegaer og modtager vejledning ved IT-medarbejder, samt oplæring i diverse arbejdsgange i afdelingen.
 • En afdeling der sætter en ære i at modtage en ny medarbejder på bedste vis ved at vejlede og støtte dig til at komme godt i gang med jobbet.
 
Det vil være en fordel, hvis du har erfaring fra lignende arbejde og har kendskab til KMD.
 
Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du kontakte sektionsleder Mona Due-Frederiksen på tlf. 76 16 68 15 eller mentor Helle Lykke Hansen og Pia Aarestrup på tlf. 27 24 11 47 og tlf. 24 90 52 85.
 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst efter principperne om lokal løndannelse.
 
Ved ansættelse i stillingen skal straffeattest afleveres
 
Alle kvalificerede uanset køn, alder eller etnisk baggrund opfordres til at søge stillingen.

Ansøgningsfristen: den 25. januar 2019. Jobsamtaler forventes afholdt i uge 5.
 
Ansøgningen sendes elektronisk. Klik på ”send ansøgning” nederst og vedhæft din ansøgning, CV samt relevant dokumentation
 
  

FAKTA

Arbejdstid
Fuldtid

Varighed
Midlertidig ansættelse

Ansøgningsfrist
25-01-2019 23:59

Tiltrædelse
snarest muligt

KONTAKTPERSON

Mona Due-Frederiksen
Telefon 76166815
© 2012 i Esbjerg Kommune