Personalekonsulent med administrative opgaver til HR

I Personale & Udvikling/HR er en heltidsstilling som personalekonsulent med administrative opgaver ledig – med ansættelse 1. marts 2019.

HR er en central stabsfunktion med 6 medarbejdere i Personale & Udvikling, der understøtter den samlede organisationen med råd og vejledning i alle ansættelsesforholdets facetter. Derudover er HR en vigtig aktør i den fortsatte udvikling af kommunens personalepolitiske fundament og retning.
 
Vi søger:
En erfaren personalekonsulent, der i et tæt samarbejde med kolleger, umiddelbart kan indgå i kontoret og løse opgaver inden for bl.a. overenskomster og lønforhold herunder også administrative opgaver.
 
Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende, men vi vægter, at du har erfaring med personalemæssige forhold og administration i bred forstand.
 
Vi forventer, at du:
 • Har et solidt kendskab til personaleområdet inden for det kommunale område
 • Har en grundlæggende metode, der sætter dig i stand til at tilegne dig ny viden og bruge denne i det daglige arbejde
 • Kan arbejde fleksibelt, selvstændigt og målrettet med blik for den funktion, HR har i organisationen
 • Har gode sociale kompetencer og evner at samarbejde, både med nære kolleger, interne og eksterne aktører
 • Formår at skabe accept af de beslutninger, der træffes
 • Kan formulere dig klart og tydeligt, både på skrift og i tale
 
Dine primære arbejdsopgaver bliver:
 • Vejledning, rådgivning og konsulentbistand til de decentrale enheder i personalesager, herunder lønforhandling og arbejdstid
 • Fortolkning af love, overenskomster, arbejdstidsaftaler og øvrige regler inden for personaleområdet
 • Seniorjobordningen
 • Håndtering af omplaceringer og jobbank
 • Tjenestemandspensionsområdet, herunder beregning af pensioner
 • Personaleadministration for alle ansatte i Personale & Udvikling
 • Administrative opgaver
 
Hvis det lyder som en spændende udfordring for dig, så kan vi tilbyde:
En 37 timers stilling blandt engagerede og humørfyldte kolleger. Arbejdet er præget af høj faglighed, afvekslende opgaver og indflydelse på opgaveløsningen.
 
Du skal kunne lide en arbejdsdag, hvor du ikke altid ved, hvad dagen vil bringe, og kunne bevare overblikket i pressede situationer.
 
Løn og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til gældende overenskomst og efter kvalifikationer.
 
Evt. yderligere oplysninger kan fås ved HR- og administrationschef Flemming Mortensen, tlf. 76 16 12 03 / 27 24 18 01 eller forhandlingsleder Vicki H. Knudsen på tlf. 76 16 14 82 / 21 55 43 35.

Alle kvalificerede uanset køn, alder eller etnisk baggrund opfordres til at søge stillingen.

Ved ansættelse i stillingen skal straffeattest afleveres.
 
Der holdes samtaler den 24. - 25. januar 2019.
 
Ansøgningsfrist
21. januar 2019

Ansøgningen sendes elektronisk. Klik på ”send ansøgning” nederst og vedhæft din ansøgning, CV samt relevant dokumentation.
  

FAKTA

Arbejdstid
Fuldtid

Varighed
Fastansættelse

Ansøgningsfrist
21-01-2019 23:59

Tiltrædelse
1. marts 2019

KONTAKTPERSON

HR- og administrationschef Flemming Mortensen eller forhandlingsleder Vicki H. Knudsen
Telefon 76 16 12 03/27 24 18 01 eller 76 16 14 82/21 55 43 35
© 2012 i Esbjerg Kommune