Pædagog til Udviklingscenter Vest, Vokenstøtten Ribe

Pædagog til Udviklingscenter Vest, Voksenstøtten Ribe

Udviklingscenter Vest, Voksenstøtten søger en pædagog pr. 1. marts 2019 på 30 timer pr uge.
 
Udviklingscenter Vest
Udviklingscenter Vest er et bo- støtte- og aktivitetstilbud under Esbjerg Kommune, inden for Serviceloven, der yder støtte og hjælp til 701 borgere med varigt psykisk og fysisk funktionsnedsættelse.

En del af borgerne bor i et af Udviklingscenter Vest 22 døgntilbud (SEL §§ 107/108 og ABL § 105 stk. 2), mens andre bor i egne lejligheder rundt i Esbjerg, Ribe og Bramming by (SEL § 85).

Der er 522 årsværk repræsenteret ved dygtige kolleger som vægter faglighed, tværfaglighed og samarbejde meget højt. Det kommer til udtryk i, at vi gør brug af de mange forskellige kompetencer, vi har i vort center. Det gør vi bl.a. gennem vidensdeling, dialog og fleksibilitet.

Vi har et stærkt fokus på vores kerneopgave, som er at skabe udvikling og læring for den enkelte borger – borgerinddragelse er derfor et helt centralt omdrejningspunkt i vores faglige som tværfaglige samarbejde.

Udvikling og læring skaber vi ved at gøre brug af forskellige metoder, i tæt samarbejde med hinanden, pårørende, myndighed og øvrige interessenter. Yderligere læring og kvalificering af indsatsen for den enkelte borger skaber vi desuden ved efteruddannelse og supervision.

Udviklingscenter Vest pædagogiske praksis tager udgangspunkt i KRAP – Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik, neuropædagogik og på botilbud med autismespektrum forstyrrelser, satses der på autismepilotuddannelsen.

OBS Pr. 1. januar 2019 fusionerer Udviklingscenter Esbjerg og Udviklingscenter Ribe til Udviklingscenter Vest.

Voksenstøtten Ribe er et § 85 tilbud under Udviklingscenter Vest.
Voksenstøtten Ribe yder § 85 tilbud til borgere i egen bolig i Ribe by og omegn samt Botilbuddene Ribe by udgør 3 tilbud med i alt 62 borgere med forskellige funktionsnedsættelser. Der er skiftende arbejdstider og weekendarbejde.

Hvad kan vi tilbyde:
Et job med mange spændende udfordringer, hvor kerneopgaven er, at understøtte borgernes individuelle udvikling og læring og det gør vi ved:
 • Målrettet afprøvning af nye personlige og praktiske færdigheder
 • At vedligeholde færdigheder
 • At udvikle nye færdigheder
 • At håndtere forskellige livsfaser
 • At uddelegere ansvar og opgaver og bevidst bruge hinandens kompetencer
 • At prioritere medindflydelse og et godt arbejdsmiljø, hvor vi alle tager medansvar
 • Udvikle vores faglighed løbende i form af vidensdeling, supervision, kurser og uddannelse
Du vil blive en del af et hold engagerede kolleger med stor faglig nysgerrighed og forskellighed.

Vi lægger vægt på, at:
 • Du er engageret, forandringsparat og har et godt overblik
 • Du er vant til at arbejde selvstændigt
 • Du kan skelne kerneopgaven
 • Du kan samarbejde og er bevidst om den professionelle rolle
 • Du værdsætter at udvikle borgernes deltagelse i dagligdags gøremål og er loyal i forhold til borgernes indlæring af nye færdigheder
 • Du har en fremragende mentaliseringsevne og er bevidst om egne styrker og begrænsninger
 • Du forstår vigtigheden i skriftlig dokumentation og er god til at beskrive den pædagogfaglige praksis
 • Du har en stærk faglig bevidsthed, og kan koble teori med praksis
 • Du har en ressourcefokuseret og anerkendende tilgang
 • Du arbejder sikkert i og med IT-redskaber. Vi anvender Sensum Bosted til dokumentation 
Vores arbejde er tilrettelagt ud fra voksenudredningsmetoden, hvilket vil fremgå af såvel bestilling fra myndighed, som vores måde at dokumentere og arbejde med mål og delmål på.

Kvalifikationer:
 • Uddannet pædagog
 • Har KRAP-uddannelsen, eller er villig til at tage den
 • Gode digitale kompetencer
 • God kommunikation i skrift og tale
 • Har kørekort
 
For nærmere information, kontakt afdelingsleder Vivi Ravnskjær Terp på telefon 2911 4518.
Du har også mulighed for at læse mere på vores hjemmeside www.udviklingscenterribe.esbjergkommune.dk
 
Alle kvalificerede uanset køn, alder eller etnisk baggrund opfordres til at søge stillingen.
 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og principperne for lokal løndannelse.
 
Ved ansættelse i stillingen skal straffeattest afleveres.
 
Ansøgningsfrist:
24. januar 2019
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 30. januar 2019.
 
Ansøgningen sendes elektronisk. Klik på ”send ansøgning” nederst og vedhæft din ansøgning, CV samt relevant dokumentation i Word eller PDF-format. 

FAKTA

Arbejdstid
Deltid (over 21 timer)

Varighed
Fastansættelse

Ansøgningsfrist
24-01-2019 23:59

Tiltrædelse
1. marts 2019

KONTAKTPERSON

Afdelingsleder Vivi Ravnskjær Terp
Telefon 76168140 - 29114518
© 2012 i Esbjerg Kommune