Fagkoordinator til Familierådgivningen

Vores fagkoordinator har fået andet arbejde og vi søger derfor nu en fagkoordinator til myndighed på handicapområdet samt til Familieteamet fra 1. februar 2019 eller snarest derefter.
 
Familierådgivningen er i en rivende udvikling med stort fokus på det forebyggende arbejde. Myndighed på børnehandicapområdet er en integreret del i Familierådgivningen. Her behandles henvendelser vedrørende familier til funktionsnedsatte børn og unge.
Der foretages målgruppevurderinger for ydelser iht. sel § 32A, 41, 42, 45, og 84 ligesom der træffes beslutning om kompenserende ydelser i forhold til handicappede børn og unge og følges op på ovennævnte foranstaltninger iht. servicelovens bestemmelser.
 
Stillingen indeholder ligeledes faglig koordinering i Familieteamet, som er et tværgående projekt i samarbejde mellem Familierådgivningen og Jobcentret.
  
Som fagkoordinator refererer du til distriktsleder for Distrikt Nord, som varetager personaleledelsen og har det faglige ansvar. Der er tæt samarbejde mellem fagkoordinator og distriktsleder i Nord samt i Forvisitationen. Du vil desuden indgå i en gruppe af 4 fagkoordinatorer med hvert deres distrikt eller fagområde. 
 
Som fagkoordinator vil du have ansvar for daglig koordinering af opgaver i distriktet, teammøder på Handicapområdet samt løbende sagsdrøftelser med rådgiverne, sagsgennemgang osv. Du skal støtte op om og inspirere medarbejderne i hverdagen.
 
Vi forventer, at du
 • er uddannet socialrådgiver
 • har solid erfaring i myndighedsarbejde med børn, unge og deres familier, særligt på handicapområdet
 • har kendskab til og erfaring med ICS, DUBU og familierådslagning
 • er lovgivningsmæssigt stærk og kan medvirke til implementering af ny lovgivning
 • har erfaring med sparring af socialrådgivere – individuelt og i teams
 • er socialfagligt stærk og kan stå fast i faglige drøftelser, hvor du har beslutningskompetencen
 • er kommunikativt tydelig i skrift og tale
 • er stabil, omstillingsparat og fleksibel
 • har blik for udvikling og læring for den enkelte medarbejder
 • har kørekort til personbil
 
Vi kan tilbyde en arbejdsplads med:
 • super gode og kompetente kolleger, der vægter faglighed højt
 • en ledelse, der tager ansvar og følger op  
 • et godt arbejdsmiljø
 • højt engagement hos medarbejderne – og tid og rum til et godt grin  
 • mulighed for at sætte et fagligt aftryk
 • introduktionsprogram for dine første 14 dage og evt. en makker i fagkoordinatorgruppen
 • passende udfordringer i fht. dine kvalifikationer
 • løbende sparring og faste møder med distriktsleder
 • faste fagkoordinatormøder
 • mulighed for intern juridisk sparring
 • fast supervision i fagkoordinatorgruppen og individuelt efter behov

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og principperne for Lokal Løndannelse.
 
Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås hos Distriktsleder i Nord Kathrine Fjelstrup Jensen på tlf. nr. 30 70 78 93 eller mail katfj@esbjergkommune.dk, eller Distriktsleder i Forvisitationen Marianne Bang på tlf.nr. 76 16 35 60 eller mail: maban@esbjergkommune.dk
 
Alle kvalificerede uanset køn, alder eller etnisk baggrund opfordres til at søge stillingen.
 
Ved ansættelse i stillingen skal straffeattest afleveres og børneattest vil blive indhentet elektronisk.
 
Ansøgningen sendes elektronisk. Klik på ”send ansøgning” nederst, og vedhæft din ansøgning, CV, uddannelsesbevis og anden relevant dokumentation.
 
Ansøgningsfrist
25. januar 2019

Ansøgningen sendes elektronisk. Klik på ”send ansøgning” nederst og vedhæft din ansøgning, CV samt relevant dokumentation.  

FAKTA

Arbejdstid
Fuldtid

Varighed
Fastansættelse

Ansøgningsfrist
25-01-2019 23:59

Tiltrædelse
1. februar 2019 eller snarest derefter

KONTAKTPERSON

Kathrine Fjelstrup Jensen
Telefon 30 70 78 93
© 2012 i Esbjerg Kommune