Ergo-/fysioterapeut til Kommunikation & Hjælpemidler

Kommunikation & Hjælpemidler søger en ergoterapeut eller fysioterapeut på 30 timer med ansættelse pr. 1. marts 2019.
 
Vi søger en ergoterapeut eller fysioterapeut 30 timer om ugen til at arbejde som konsulent med siddestillingsanalyser og positionering.
 
Du vil indgå i et team med en ergoterapeut, som er specialist i arbejdet med siddestillingsanalyser, og du vil deltage i tværfaglige samarbejdsgrupper på tværs af Esbjerg Kommune.
 
Dine arbejdsopgaver er:
 • Udføre avancerede siddestillingsanalyser i forbindelse med valg og tilpasning af kørestole i samarbejde med borgeren, de pårørende og sagsbehandler med flere.
 • Varetage dokumentation og skriftlig rapportering.
 • Give rådgivning og vejledning.
 • Sparre og videns dele med kolleger.
 • I mindre omfang at afholde kursus- og temadage om siddestillingsanalyser og beslægtede emner for kolleger i kommunen mv.
 • I mindre omfang at samarbejde med og videns udvikle med kolleger fra andre kommuner.
 
Vi forventer, at du:
 • Har erfaring med siddestillingsanalyse og positionering af borgere.
 • Kan arbejde selvstændigt, struktureret og med overblik.
 • Har gode samarbejdsevner og kan støtte sagsbehandlerne i deres arbejde med borgeren.
 • Har og kan tilegne dig relevant teoretisk viden og kan implementere denne viden i det daglige arbejde.
 • Sammen med os vil lægge energi i udvikling af fremtidens indsats.
 • Har lyst til at indgå i en vidensdelingskultur og i landsdækkende netværk.
 • Har lyst til at bidrage til et godt arbejdsmiljø.
 • Har en positiv tilgang til arbejdet og de problemstillinger der er.
 
Kommunikation & Hjælpemidler er en afdeling under Sundhed & Omsorg i Esbjerg Kommune. Vores opgave er at bidrage til, at borgere med nedsat funktionsevne bliver mest muligt selvhjulpne til får størst mulig aktivitet og deltagelse i samfundslivet.
Det sker via indsatser efter lov om specialundervisning for voksne og indsatser efter serviceloven på særlige hjælpemiddelområder.
Målgruppen er borgere med nedsat funktionsevne der falder indenfor følgende områder og emner; syn, høre, tale, stemme, hjerneskadede med kognitive problemer, ordblindhed, alternative kommunikationshjælpemidler, kognitive hjælpemidler, hjælpemidler til børn, indretning af bolig, indretning af bil og siddestillingsanalyse. Vi sagsbehandler ansøgninger om kropsbårne hjælpemidler.
Vi tager udgangspunkt i borgerens ønsker, behov og ressourcer og inddrager borgeren som aktiv deltager i hele forløbet. Vi medvirker til en sammenhængende rehabiliteringsindsats til borgerne ved at koordinere vore indsatser med andre aktører.
I samarbejde med andre specialistcentre forholder vi os til og inddrager den nyeste viden og teknologi i vores praksis. Vi sikrer fagligt bæredygtige ydelser og bidrager til systematisk erfaringsindsamling på vore vidensområder.
Kommunikation & Hjælpemidler er en attraktiv arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø, der tiltrækker og fastholder kompetente og engagerede medarbejdere.
Kommunikation & Hjælpemidler leverer ydelser til borgere i Billund, Fanø, Esbjerg, Varde og Vejen kommuner.
 
Læs mere om Kommunikation & Hjælpemidler http://komoghjaelp.esbjergkommune.dk
Under fanen borger/samarbejdspartner sidde kan du læse mere om siddestillingsanalyser.
 
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
 
Ved ansættelse i stillingen skal straffeattest afleveres.
 
Alle kvalificerede uanset køn, alder eller etnisk baggrund opfordres til at søge stillingen.
 
Hvis du vil vide mere om stillingen og forventningerne, er du velkommen til at kontakte Teamleder Ulla Thisted, på telefon 76 16 34 05 eller via e-mail ulthi@esbjergkommune.dk.
 
Ansøgningsfrist:
23. januar 2019
 
Ansættelsessamtale vil finde sted d. 25. januar 2019.
 
Ansøgningen sendes elektronisk. Klik på ”send ansøgning” nederst og vedhæft din ansøgning, CV samt relevant dokumentation.
 
 
  

FAKTA

Arbejdstid
Deltid (over 21 timer)

Varighed
Fastansættelse

Ansøgningsfrist
23-01-2019 23:59

Tiltrædelse
1. marts 2019

KONTAKTPERSON

Teamleder Ulla Thisted
Telefon 76 16 34 05
© 2012 i Esbjerg Kommune