Pædagoger søges til specialpædagogisk gruppe - Linje S, Bakkevejens skole Fortuna, Bramming

På grund af øget tilgang af elever søger Fortunaskolen i Esbjerg Kommune snarest muligt to pædagoger som har stor interesse i at arbejde med specialgruppens børn og unge i både skole og fritidsregi.
Fortunaskolen består af 5 fysiske afdelinger med i alt 1700 elever og 220 ansatte.
 
Din primære ansættelse vil være i skolens Linje S, som er placeret på Bakkevejens skole, Fortuna.
 
Vi søger to pædagoger til stillinger på 34-37 timer. Stillingerne varetages i klasser i indskolingen og på mellemtrinnet, samt i vores specialpædagogiske sfo.
 
Linje S er et fælleskommunalt specialpædagogisk skoletilbud til elever i Esbjerg kommune. Målgruppen er elever fra 0. - 9. klasse med en kombination af svære sociale, emotionelle, kognitive, kommunikative og/eller relationelle vanskeligheder. Der vil ofte være tale om sammensatte vanskeligheder. Ligeledes elever med diagnoser indenfor autismespektret og ADHD.
 
Der er tale om elever, der på grund af deres funktionsniveau og udfordringer ikke har profiteret af tilbuddet i en almen klasse. For at eleven kan tilbydes skolegang i den specialpædagogiske gruppe, skal eleven visiteres via det centrale visitationsudvalg.
 
Linje S, er placeret på Bakkevejens Skole Fortuna, der en faseopdelt skole med indskoling, mellemtrin og udskoling, specialafdeling samt en SFO for almen og Linje S elever. Bakkevejens skole har i 0. – 9. klasse ca.  550 elever og der er ca. 60 medarbejdere. Heraf udgør Linje S ca. 60 elever og 25 medarbejdere.
 
Bakkevejens Skole Fortuna er en skole i udvikling. Vi har stor fokus på læring, trivsel og individet. Vi samarbejder med forældre, lokalsamfundet og hinanden. Vi har et stærkt fællesskab, hvor både personale og ledelse arbejder professionelt på at være ”det bedste vi kan”.
 
Vi tilbyder en skole med mange muligheder. En skole der arbejder innovativt. En skole hvor der er læring for elever og personale. Vi tilbyder en skole, hvor der hersker trivsel, glæde og sammenhold. Og vi tilbyder en skole, der byder dig velkommen.
 
Vi forventer at du: 
 • Er pædagoguddannet og gerne med erfaring indenfor specialområdet
 • Er anerkendende, troværdig og loyal i enhver henseende
 • Bidrager til en hverdag med tryghed, omsorg og udvikling for det enkelte barn
 • Er psykisk robust og har et godt overblik i stressede situationer
 • Er fleksibel i forhold til arbejdsopgaver, opgaveløsninger samt arbejdstider
 • Gør dig pædagogiske overvejelser i forhold til arbejdet med børn og unge
 • Har gode kompetencer i forhold til det tværfaglige samt forældresamarbejdet
 • Har gode kommunikationsegenskaber
 
Du kan forvente at:
 • Møde glade og forventningsfulde børn, unge og forældre
 • Få et spændende og alsidigt job med kompetente og arbejdsomme kollegaer
 • Få kollegaer der er anerkendende, åbne og ærlige over for hinanden
 • Møde en afdeling med høj faglighed
 • Møde en bred vifte af samarbejdspartnere
 • Komme på en arbejdsplads med mulighed for faglig og personlig udvikling
 
Vil du vide mere om stillingen og skolen, kan du kontakte pædagogisk leder for undervisningsdelen Pernille Berthelsen på tlf. 40 33 66 74.
 
Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomsten mellem KL og BUPL.
 
Ved ansættelse i stillingen skal straffeattest afleveres, og børneattest vil blive indhentet.

Alle kvalificerede uanset køn, alder eller etnisk baggrund opfordres til at søge stillingen.
 
For yderligere information om skolen, henvises til deres hjemmeside www.Fortunaskolen.esbjergkommune.dk

Ansøgningsfrist
25. januar 2019

Ansøgere der indkaldes til samtale vil få besked senest mandag den 28. januar 2019 og der er samtaler tirsdag den 29. januar 2019 mellem kl. 09.00 og 15.00.

Ansøgningen sendes elektronisk. Klik på ”send ansøgning” nederst og vedhæft din ansøgning, CV samt relevant dokumentation.
  

FAKTA

Arbejdstid
Fuldtid

Varighed
Fastansættelse

Ansøgningsfrist
25-01-2019 23:59

Tiltrædelse
Snarest muligt

KONTAKTPERSON

Pernille Berthelsen
Telefon 40 33 66 74
© 2012 i Esbjerg Kommune