Engagerede ordblinderådgivere til Pædagogik & Undervisning, Børn & Kultur

Vi vil udvikle den bedste støtte til ordblinde elever. Vil du være med til at skabe de bedst mulige rammer for børn og unge, som er konstateret ordblinde?
 
Har du stærke rådgiverkompetencer, som kan være med til at omsætte teoretisk viden til konkret praksis, og dermed vejlede og rådgive elever, forældre, pædagoger og lærere med deres læring og arbejde?
 
Så er det lige dig, vi står og mangler.
 
Pædagogik & Undervisning i Børn & Kultur søger syv ordblinderådgivere, der brænder for at give børn og unge, som er konstateret ordblinde, mulighed for at udvikle sig, lære og trives.
 
Ordblinderådgivernes primære arbejde bliver at følge ordblinde elever og deres undervisning i alle fag samt at vejlede elever, forældre og lærere i forhold til at støtte elevernes læringsmiljøer.
 
Ordblinderådgiverne skal være med til at etablere og udvikle støttefunktionen i form af en ordblindedidaktik, undervisningsprogrammer samt vejledning i brug af værktøjer og metoder til understøttelse af ordblinde elevers læring.
 
Den ideelle ordblinderådgiver kan være med til at understøtte udviklingen inden for:
 • Undervisning af ordblinde i alle fag
 • Tidlig opsporing og indsats i forhold til ordblindhed
 • Brug af it-hjælpemidler til understøttelse af ordblinde elevers læring
 • Samarbejde med forældre 
 
Vi lægger vægt på, at du:
 • Har erfaring med og viden om undervisning af elever i skriftsproglige udfordringer
 • Har erfaringer med vejledning af elever, forældre og fagprofessionelle
 • Besidder faglige kompetencer inden for ordblindeområdet
 • Kan arbejde med it-hjælpemidler i en didaktisk kontekst
 • Kan formidle god praksis, som kan omsættes hurtigt
 • Har faglig indsigt i skoles kerneopgave og kan agere vant og professionelt i området med en god forståelse for den kommunale organisation
 • Er udadvendt og i stand til at kommunikere tydeligt både internt i organisationen og eksternt i forhold til samarbejdspartnere
 • Er engageret, struktureret og fleksibel og har en nytænkende tilgang til opgaverne
 • Har en uddannelsesbaggrund som lærer – gerne kombineret med en akademisk overbygning eller efter-/videreuddannelse indenfor læsning, skriftsproglige udfordringer og ordblindhed

Vi kan tilbyde dig:
Spændende arbejdsopgaver med stor selvstændighed i opgavevaretagelsen i tæt kontakt med både ledelse, medarbejdere og samarbejdspartnere i og omkring Børn & Kultur. Derudover muligheden for at være med til at etablere og udvikle en ny funktion i Børn & Kultur.
 
Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelse sker efter gældende overenskomst. Arbejdstiden er 37 timer om ugen, og der må påregnes møder mv. uden for normal arbejdstid.
 
Tiltrædelse 1. april 2019 eller hurtigst muligt herefter.
 
Ved ansættelse i stillingen skal straffeattest afleveres og børneattest vil blive indhentet.
 
Alle kvalificerede uanset køn, alder eller etnisk baggrund opfordres til at søge stillingen.
 
Spørgsmål kan rettes til
Programleder Kristina Junker Stengaard – krist@esbjergkommune.dk eller tlf.: 30 52 26 31
 
Alle henvendelser behandles fortroligt.
 
Ansøgningsfrist
4. februar 2019
 
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted den 18. og 19. februar 2019.
 
Ansøgningen sendes elektronisk. Klik på ”send ansøgning” nederst, og vedhæft din ansøgning, CV og relevant dokumentation.
 
 
Om Børn & Kultur
Esbjerg Kommune er landets femte største kommune. Børn & Kultur er en af kommunens fem forvaltninger og består pr. 1.2.19 af følgende afdelinger: Børn & Dagtilbud, SSP Forebyggelse & Vejledning, Kultur, Pædagogik & Undervisning, Sekretariatet og Skoler.
 
Pædagogik & Undervisning
Pædagogik & Undervisning er en stabsfunktion, der understøtter hele Børn & Kultur med faglige støtte- og udviklingsfunktioner. Pædagogik & Undervisning har sit primære sigte mod det daglige arbejde, der udspiller sig i institutionerne og på skolerne i Esbjerg Kommune.
 
Pædagogik & Undervisning har en helhedsorienteret organisering med 3 tværfaglige teams, der er tilknyttet faste skole- og dagtilbudsdistrikter, således at det enkelte team løfter den brede vifte af opgaver, der er i de enkelte områder med et tværfagligt perspektiv. Teamet er sammensat på tværs af Pædagogik & Undervisnings fagligheder; psykologer, tale-høre lærere, fysio- og ergoterapeuter samt læringskonsulenter. Alle teams udvides nu med ordblinderådgivere. Derudover er der en stabsfunktion, der løser opgaver på tværs af hele forvaltningsområdet, primært projektledelse, politikudvikling og evaluering.
 
Pædagogik & Undervisning dækker områderne:
 • Projektstyring
 • Faglig pædagogisk udvikling
 • Læring og didaktik
 • Mål og evaluering
 • Kurser og uddannelse
 • Pædagogisk psykologisk rådgivning
 • Tale-høre-området
 • Fysio- og ergoterapi
 • Ordblindeområdet
  

FAKTA

Arbejdstid
Fuldtid

Varighed
Fastansættelse

Ansøgningsfrist
04-02-2019 23:59

Tiltrædelse
1. april 2019

KONTAKTPERSON

Kristina Junker Stengaard
Telefon 30 52 26 31
© 2012 i Esbjerg Kommune