Pædagog, Udviklingscenter Vest, Farupvej 8C

Udviklingscenter Vest - Farupvej 8C søger 3 pædagoger til faste stillinger, stillingerne på 37 timer pr. uge.
 
For stillingerne gælder, at det er med opstart snarest muligt og senest den 1. marts 2019.
 
Vi ser frem til at finde tre nye fantastiske kolleger, der kan være med til at styrke det pædagogiske arbejde og sikre den fortsatte udvikling af Farupvej 8C.
 
Udviklingscenter Vest


Udviklingscenter Vest er et bo- støtte- og aktivitetstilbud under Esbjerg Kommune, inden for Serviceloven, der yder støtte og hjælp til 701 borgere med varigt psykisk og fysisk funktionsnedsættelse.

En del af borgerne bor i et af Udviklingscenter Vest 22 døgntilbud (SEL §§ 107/108 og ABL § 105 stk. 2), mens andre bor i egne lejligheder rundt i Esbjerg, Ribe og Bramming by (SEL § 85).


Der er 522 årsværk repræsenteret ved dygtige kolleger som vægter faglighed, tværfaglighed og samarbejde meget højt. Det kommer til udtryk i, at vi gør brug af de mange forskellige kompetencer, vi har i vort center. Det gør vi bl.a. gennem vidensdeling, dialog og fleksibilitet.

Vi har et stærkt fokus på vores kerneopgave, som er at skabe udvikling og læring for den enkelte borger – borgerinddragelse er derfor et helt centralt omdrejningspunkt i vores faglige som tværfaglige samarbejde.

Udvikling og læring skaber vi ved at gøre brug af forskellige metoder, i tæt samarbejde med hinanden, pårørende, myndighed og øvrige interessenter. Yderligere læring og kvalificering af indsatsen for den enkelte borger skaber vi desuden ved efteruddannelse og supervision.

Udviklingscenter Vest pædagogiske praksis tager udgangspunkt i KRAP – Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik, neuropædagogik og på botilbud med autismespektrum forstyrrelser, satses der på autismepilotuddannelsen.


OBS Pr. 1. januar 2019 fusionerer Udviklingscenter Esbjerg og Udviklingscenter Ribe til Udviklingscenter Vest.

Farupvej 8C.
 
Botilbuddet Farupvej 8C er et tilbud under Udviklingscenter Vest.
På Farupvej 8C bor 12 borgere, fordelt i 4 levegrupper. (ABL § 105 stk. 2)
Den specialpædagogiske støtte ydes jævnfør Servicelovens § 85.
 
Kendetegnende for borgergruppen på Farupvej 8C er, at det er borgere over 18 år, visiteret til et døgndækkende botilbud. Borgerne har fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser. En del af borgerne har desuden psykiatriske tillægsdiagnoser, der giver komplekse problemstillinger i hverdagen.
Grundet borgernes kompleksitet har flere af borgerne én til én bevillig. Dette betyder, at der til tider i kerneydelsen, kan være alene arbejde i relationen med borgeren og begrænset kontakt med kolleger. Der er dog altid øvrige kolleger at sparre med, hvis behovet opstår.
 
Vores pædagogiske fundering og opgave, er med afsæt i Neuropædagogik og KRAP (kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik).
I det pædagogiske arbejde lægges der vægt på en struktureret og ensartet tilgang, for at skabe tryghed og forudsigelighed for den enkelte borger. Udadrettet og selvskadende adfærd kan forekomme i mødet med borgeren. Dette arbejdes der målrettet på at minimere, bl.a. i form af struktur, skabelse af nødvendige rammer og kompenserende støttebehov.
Botilbuddet tilrettelægger en individuel socialpædagogisk indsats, med udgangspunkt i den enkelte borgers udviklingspotentiale, borgerens behov og ønsker.
 

Vi søger en person med følgende profil:
 • Har psykiatrisk erfaring, gerne fra botilbud
 • Er faglig velfunderet og kan omsætte teori til pædagogisk praksis
 • Har erfaring og vægter dokumentation i sit arbejde, samt kendskab til Sensum Bosted
 • Har lyst til og ser perspektiver i arbejdet med målgruppen, hvor små ændringer i borgerens adfærd er en succes
 • Arbejder struktureret og kan begå sig i et miljø, der til tider er konfliktfyldt
 • Har fokus på at arbejde konfliktnedtrappende
 • Kan arbejde professionelt og selvstændigt, samt forpligte sig i teamet
 • Vægter trivsel og betydningen af konstruktiv gruppedynamik
 • Reflektere over egen og kollegers praksis
 • Erfaring med borgere, hvor udadrettet og selvskadende adfærd, kan komme til udtryk
 • Til tider arbejde i et højt stress- og aktivitetsniveau
 • Har en anerkendende tilgang til borgere og kolleger
 • Har kørekort
   
Vi kan tilbyde:
 
 • En spændende og udfordrende arbejdsplads
 • En arbejdsplads, hvor der arbejdes helhedsorienteret og målrettet omkring den enkelte borger
 • En udviklingsorienteret personalegruppe
 • En arbejdsplads, hvor vi uddelegerer ansvars- og arbejdsopgaver og bevidst anvender hinandens ressourcer
 • En arbejdsplads, hvor vi prioriterer medindflydelse
 • En personalegruppe, der er opmærksom på hinanden og ønsker et godt arbejdsmiljø
 • Ca. 35 engagerede kolleger, med en anerkendende tilgang til borgerne
 • Faglig sparring og pædagogisk udvikling, i form af teammøder og personalemøder
 • Løbende faglig udvikling i form af supervision, vidensdeling, kurser og efteruddannelse
   
 
 
Der må påregnes skiftende arbejdstider i dag- og aftenvagt fra 06.30 – 22.30 samt arbejde hver 2. weekend og på helligdage.
 
Yderligere oplysninger angående stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Patrick Hougaard tlf. 40 33 35 53 eller på mail pat@esbjergkommune.dk
 
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst og principperne for lokal løndannelse.
 
Ved ansættelse i stillingen skal straffeattest afleveres.
 
Alle kvalificerede uanset køn, alder eller etnisk baggrund opfordres til at søge stillingen.


Ansøgningsfrist: Søndag den 20. januar 2019.
 
Vi forventer at afholde samtaler fredag den 25. januar 2019.

 
Ansøgningen sendes elektronisk. Klik på ”send ansøgning” nederst og vedhæft din ansøgning, CV samt relevant dokumentation i Word eller PDF format.
 
  

FAKTA

Arbejdstid
Fuldtid

Varighed
Fastansættelse

Ansøgningsfrist
20-01-2019 23:59

Tiltrædelse
1. marts 2019

KONTAKTPERSON

Afdelingsleder Patrick Hougaard
Telefon 40333553
© 2012 i Esbjerg Kommune