Teamleder til Sygeplejeenheden – Team Øst, Esbjerg Kommune - Ansøgningsfrist forlænget

Vil du være med til at fremtidssikre sygeplejen i Esbjerg Kommune, og har du lyst til at være en del af en kommune, som nationalt er anerkendt og respekteret for at gå foran i den faglige udvikling af den kommunale sygepleje - så har du chancen nu!
 
De opgaver, der overdrages fra sygehus til kommune kræver i dag et højt basis- og specialiseringsniveau hos sygeplejerskerne i forhold til fagligt at kunne håndtere opgaverne i det nære sundhedsvæsen. Sygeplejen i Esbjerg Kommune blev derfor i 2015 centraliseret som en selvstændig enhed og er stadig i en udviklingsfase, hvor vi bl.a. løfter basisniveauet hos sygeplejerskerne gennem en specialuddannelse samt udvikler og implementerer sygeplejefaglige indsatser i kommunens sygeplejeklinikker samt i akutfunktionen.
 
Vi søger en teamleder til sygeplejeenheden Team Øst med tiltrædelse den 1. marts 2019.
 
Team Øst har 45 sygeplejersker ansat (normeret til 40 fuldtidsstillinger), som dækker de udekørende sygeplejersker samt faste sygeplejersker, der leverer sygeplejefaglige indsatser på indecentrene. Teamet dækker som udgangspunkt dag og aften. Du kommer til at indgå i en ledergruppe med 7 andre erfarne teamlederkollegaer og får direkte reference til Chefen for Sygeplejen.
 
Vi lægger ved ansættelsen vægt på, at du:
 • Er uddannet sygeplejerske.
 • Har relevant ledelseserfaring og gerne lederuddannelse på diplomniveau.
 • Kan gennemskue komplekse sammenhænge og tænke i helheder.
 • Har en dialogorienteret, anerkende og tillidsbaseret tilgang.
 • Er fleksibel og kan inspirere andre til at se muligheder frem for begrænsninger.
 • Arbejder effektbaseret og har gennemslagskraft.
 
Dine opgaver som teamleder bliver bl.a.:
 • Sikre, at den faglige indsats i forhold til borgerne sker ud fra en inddragende, helhedsorienteret og rehabiliterende tilgang.
 • Sikre, at den tildelte økonomi overholdes samt sikre effektiv ressourcestyring og planlægning i teamet.
 • Sikre, at de leverede ydelser lever op til gældende visitation, kvalitet og serviceniveau.
 • Sikre og medvirke til den faglige udvikling både i teamet og til øvrige tværfaglige samarbejdspartnere.
 • Er ansvarlig for teamets kommunikation og samarbejde med øvrige samarbejdspartnere.
 • Er ansvarlig for det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i teamet.
 • Sikre, at uddannelsesmiljøet lever op til uddannelsens mål og krav.
 • Sikre, at love, overenskomster og vedtægter overholdes.
 
Vi tilbyder dig:
 • En spændende og afvekslende arbejdsdag med mulighed for faglig og ledelsesmæssig udvikling.
 • Mulighed for at præge udviklingen af eget team samt udviklingen af Sygeplejens samlede funktioner som en helhed.
 • Mulighed for ledelsesfaglig sparring og supervision.
 
Alle kvalificerede ansøgere uanset køn, alder og etnisk baggrund opfordres til at søge stillingen.
 
Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomsten mellem Kommunernes Landsforening og den faglige organisation.
 
Ved ansættelse i stillingen skal straffeattest afleveres.
 
Yderligere oplysninger kan fås hos Chef for Sygeplejen Anni Kjærgaard Sørensen på mobil 20 47 33 65.
 
Ansøgningsfrist:
21. januar 2019
 
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 25. januar 2019.
 
Ansøgningen sendes elektronisk. Klik på ”send ansøgning” nederst og vedhæft ansøgning, CV samt relevant dokumentation.
  

FAKTA

Arbejdstid
Fuldtid

Varighed
Fastansættelse

Ansøgningsfrist
21-01-2019 23:59

Tiltrædelse
1. marts 2018

KONTAKTPERSON

Chef for Sygeplejen Anni K. Sørensen
Telefon 20 47 33 65
© 2012 i Esbjerg Kommune