Kvalitetsstandarder for Sundhed & Omsorg

Her kan du se flere oplysninger om den hjælp, du kan få på sundheds- og omsorgsområdet i Esbjerg Kommune.

Om kvalitetsstandarderne

Kvalitetsstandarderne beskriver det serviceniveau, som Sundhed & Omsorgsudvalget har fastlagt. De er grundlaget for, at Visitationen i Sundhed & Omsorg kan træffe afgørelser, som afspejler de politiske beslutninger.

Vil du læse mere om formålet med kvalitetsstandarderne, værdigrundlaget, de politiske mål og en overordnet beskrivelse af, hvad du kan få hjælp til m.m., kan du se den fulde tekst her: Om kvalitetsstandarderne.

Kvalitetsstandarder

Se de enkelte kvalitetsstandarder:

Afløsning eller aflastning, visiteret dagtilbud, ophold i midlertidig plejebolig og fast vagt i eget hjem (pdf)
Besøgsrestriktioner i boformer (pdf)
Boliger i Esehuset (pdf)
Boligindretning (pdf)
Borgerstyret personlig assistance (pdf)
Demensfaglig indsats (pdf)
Døgnforplejning på plejecentre (pdf)
Forebyggende hjemmebesøg (pdf)
Genoptræning efter sundhedsloven (pdf)
Hjælpemidler og forbrugsgoder (pdf)
Hverdagsrehabilitering og døgnrehabilitering (pdf)
Klippekort (pdf)
Kompenserende specialundervisning for voksne (pdf)
Ledsagelse til sygehus eller læge (pdf)
Madudbringning til hjemmeboende (pdf)
Nødkald, alarm- og pejlesystemer (pdf)
Omsorgstandpleje (pdf)
Patientrettet forebyggelse (pdf)
Personlige opgaver (pdf) 
Plejebolig (pdf)
Praktiske opgaver (pdf)
Praktiske opgaver, børn (pdf)
Sygepleje (pdf)
Træning efter serviceloven (pdf)
Udbetaling af tilskud til ansættelse af hjælper (pdf)
Ældrebolig (pdf)

Kontakt

Sundhed & Omsorg
Visitationen
Tlf. 76 16 38 60, Telefontid: Mandag kl. 8.00 - 14.30, Tirsdag kl. 10.00 - 14.30, Onsdag - fredag kl. 8.00 - 14.30
Postadresse: Torvegade 74
6700 Esbjerg
Skriv til Visitationen
© 2012 i Esbjerg Kommune