Vil du klage over et online-køb?

Europa-Kommissionen har udviklet en hjemmeside, som du kan gøre brug af, hvis du vil klage over et produkt eller en tjenesteydelse, du har købt på nettet.

Via denne hjemmeside kan du forsøge at nå frem til en udenretslig tvistbilæggelse.

Du kan kun anvende hjemmesiden, hvis du bor i EU, og forhandleren er etableret i EU.

Se hjemmesiden om onlinetvistbilæggelse

© 2012 i Esbjerg Kommune