Fonde og legater

Her kan du søge økonomisk støtte fra Esbjerg Kommunes fonde og legater, hvis du opfylder kravene i den enkelte fond eller legat (se nedenfor).

Når du har valgt et legatet, linkes du videre til en elektronisk ansøgningsproces. Der skal således ikke længere fremsendes et ansøgningsskema pr. mail.

Læs om kommunens fonde og legater

Esbjerg Kommune administrerer en del fonde og legater, som du kan søge. En forudsætning er dog, at du opfylder kravene og specifikationerne i den enkelte fond eller legat. Du kan se hvilke krav der stilles under beskrivelserne af fondene og legaterne i feltet HVAD VIL DU.

Kun nogle af fondene og legaterne annonceres i dagspressen og i de lokale ugeaviser.

Der kan ikke ses bort fra kravspecifikationerne, dvs. fundatsernes personkreds, så du skal opfylde kriterierne i de forskellige fundatser for at kunne opnå støtte.
 

Kontakt

Fællesforvaltningen
Økonomi
Torvegade 74
6700 Esbjerg

Kristian Feddersen
76 16 24 86
krfe@esbjergkommune.dk

eller
ff-okonomi-legater@esbjergkommune.dk
 

 

© 2012 i Esbjerg Kommune