Borgerrådgiveren er til for dig

Borgerrådgiveren træffes ikke i ugerne 29-31 (den 15. juli - 2. august).

I uge 32 (den 5. - 9. august) bliver kontoret passet af Marianne og Birgitte i tidsrummet 9-12.

Har du brug for hjælp til at forstå en afgørelse fra Esbjerg Kommune eller til at finde ud af, hvordan du kan gå videre med en konkret sag?

Så hjælper borgerrådgiveren dig gerne.

Borgerrådgiver Janne Andersen
Borgerrådgiver Janne Andersen

Det kan du bruge borgerrådgiveren til

Det er borgerrådgiverens opgave at behandle henvendelser om kommunens sagsbehandling og den personlige betjening.

Borgerrådgiveren skal fungere som mægler og bidrage til at få løst uoverensstemmelser, før de bliver til en konflikt.

Eksempler på borgerrådgiverens opgaver:

 • Hjælpe borgerne med at blive hørt i sager, hvor de synes, at kommunens behandling af dem og deres sag ikke er god nok
 • Behandle henvendelser om kommunens sagsbehandling, personalets optræden m.v.
 • Få hjælp, hvis du har svært ved at forstå en afgørelse fra kommunen
 • Få rådgivning om, hvordan du klager over kommunens afgørelser, og hvem der kan behandle din klage
 • Få hjælp til at komme videre med en sag, hvis du har oplevet diskrimination i kommunen
 • Få hjælp til at få genskabt dialogen med kommunens medarbejdere, hvis der er opstået konflikter i en sag
 • Komme med forslag til, hvordan kommunens sagsbehandling og betjening kan forbedres

Hvis du skal til en samtale, som du er utryg ved, kan borgerrådgiveren også hjælpe dig med at forberede dig til samtalen, deltage i mødet og efterfølgende hjælpe dig med at samle op på, hvad der kom ud af samtalen.

Eksempler på opgaver borgerrådgiveren IKKE kan påtage sig

 • Ændre en afgørelse, som kommunen har truffet, fx hvilken ydelse, du har ret til 
 • Behandle sager, som behandles i andre administrative klageinstanser, fx Ankestyrelsen 
 • Erstatning eller privatretlige spørgsmål
 • Behandle henvendelser om det serviceniveau, som byrådet har fastlagt
 • Behandle henvendelser om ansættelsesforhold i kommunen
 • Forhold som er eller har været indbragt for domstolene de kommunale tilsynsmyndigheder eller Folketingets Ombudsmand

Borgerrådgiveren behandler normalt ikke en sag, hvis der er gået mere end et år efter forløbet.


Borgerrådgiver Janne Andersen

Hvem kan rette henvendelse til borgerrådgiveren?
Alle borgere, foreninger og virksomheder i Esbjerg Kommune kan rette henvendelse til borgerrådgiveren.

Det er gratis at bruge borgerrådgiveren.

Sådan kan du kontakte borgerrådgiveren
Du er altid velkommen til at kontakte borgerrådgiveren på telefon, mail, via borger.dk/din digitale postkasse eller ved personlig henvendelse.

Du kan møde borgerrådgiveren på Hovedbiblioteket, Nørregade 19 i Esbjerg. Desuden kommer hun til Bramming den første og tredje torsdag i måneden og til Ribe den første torsdag i måneden.

Formålet med borgerrådgiveren

Formålet med borgerrådgiveren er at styrke dialogen mellem borgerne og kommunen og derigennem sikre, at borgernes henvendelser bliver hørt og brugt til at forbedre kommunens sagsbehandling og den personlige betjening.

Borgerrådgiveren er ansat af byrådet og er en uvildig rådgivnings- og vejledningsinstans, som er uafhængig af kommunens administration. Alle borgere i Esbjerg Kommune kan gratis kontakte borgerrådgiveren.

Du kan henvende dig til borgerrådgiver Janne Andersen. Hun kan som jurist gennemgå dit sagsforløb og undersøge, om de juridiske regler og principper for sagsbehandlingen er overholdt. Hun kan ikke tage stilling til, om du har ret til en bestemt ydelse, men hun kan undersøge, om du har fået en korrekt sagsbehandling. Hun kan også vejlede om dine juridiske muligheder og hjælpe med at få genskabt en konstruktiv dialog mellem dig og kommunen.

Kontakt

Hovedbiblioteket
Borgerrådgiver
Janne Andersen
Tlf. 76 16 20 10
Nørregade 19
6700 Esbjerg
Skriv til Borgerrådgiver

Træffetider

Telefon 76162010.

Mail: jaa4@esbjergkommune.dk eller sikker post via linket 'skriv til Borgerrådgiver' ovenfor.
 

Jeg træffes i

Esbjerg

på Hovedbiblioteket, Nørregade 19 inden for kommunens almindelige åbningstid:

Mandag - onsdag kl. 10-15
Torsdag kl. 10-17
Fredag kl. 10-12

Vær venligst opmærksom på, at jeg kan være optaget.
Det er derfor en god idé at ringe og bestille en tid eller sende en e-mail.

Bramming

1. og 3. torsdag i måneden:

Kl. 9.30 - 12.30 Bramming Bibliotek, Sct. Knuds Alle 2, 6740 Bramming

Ribe

1. torsdag i måneden:

Kl. 13.00 - 15.30 Ribe Bibliotek, Simon Hansens Vej 1, 6760 Ribe

Her finder du bibliotekerne

© 2012 i Esbjerg Kommune