Skoler

UdgivelsesdatoOverskrift
Udgivelsesdato Overskrift

Kontakt

Børn & Kultur
Skoleadministration
Else B. Kristensen
Tlf. 76 16 16 16
Torvegade 74, 2.sal
6700 Esbjerg
Skriv til Skoleadministration

FOLKESKOLER

Indskrivning til
skoleåret 2019/2020

finder sted i perioden
mandag den 2. januar 2019
til og med søndag
den 27. januar 2019
- begge dage inklusive

© 2012 i Esbjerg Kommune