Søg aktindsigt

Alle har ret til at se dokumenter, der indgår i den offentlige forvaltning.

Du kan søge om aktindsigt i en sag hos Esbjerg Kommune ved at kontakte os og beskrive, hvad du søger aktindsigt i.
Du kontakter os bedst ved at skrive til raadhuset@esbjergkommune.dk

Hvis der er andre, der har søgt aktindsigt i det samme, som du ønsker aktindsigt i, kan du se vores svar på Weblager (ny side).
Når du kommer på Weblager skal du vælge Esbjerg og i Søgning skal du vælge  Generel Søgning og herefter skrive "aktindsigt" i søgefeltet.

Når vi har svaret på en anmodning om aktindsigt, offentliggør vi besvarelsen og de dokumenter, der er blevet givet aktindsigt i, i arkivet Weblager (ny side).

Du vil ikke kunne se personfølsomme oplysninger, sager som omhandler borgere og interne arbejdsdokumenter.

Svartid
Som udgangspunkt besvarer vi en anmodning om aktindsigt i løbet af syv arbejdsdage.

Vi gør altid, hvad vi kan for at besvare en anmodning så hurtigt som muligt, men tager besvarelsen længere tid end syv arbejdsdage (fx fordi den er meget omfattende), får du, inden de syv arbejdsdage er gået, besked om, hvornår du i stedet får svar på din anmodning.

Undtagelser for aktindsigt
Hvis du har bedt om en aktindsigt, der er så omfattende, at ressourceforbruget til besvarelsen vil være for stort, kan du blive bedt om at præcisere din anmodning.

Hvis det ikke er muligt, kan din anmodning om aktindsigt potentielt blive afslået.

Offentlighedsloven undtager visse typer af sager fra aktindsigt. Det drejer sig typisk om personalesager eller enkeltpersoners private forhold. Altså sager, hvor der er tale om oplysninger, der er omfattet af tavshedspligten.

Part i en sag
Hvis du er part i en sag har du særlige rettigheder.
Der er nemlig oplysninger om en selv, som du gerne selv må blive bekendt med, men som andre ikke kan få adgang til. Det kan fx være et konkret sagsbehandlingsforløb, du har været involveret i.

Kontakt

Esbjerg Kommune

raadhuset@esbjergkommune.dk

© 2012 i Esbjerg Kommune