Er din bolig brandsikker?

03-08-2018

Hvert år omkommer 50-80 personer i Danmark ved brand. Særligt ældre og sårbare er udsatte. Tjek her, hvad du selv kan gøre for at forebygge brand, og hvordan du kan sikre dig og din familie: http://brs.dk/forebyggelse/brand/kampagner/brandsikkerbolig/Pages/borger.aspx

Annoncer

© 2012 i Esbjerg Kommune