Ophævelse af afbrændingsforbud for Fanø, Varde og Esbjerg kommuner

19-06-2018

Sydvestjysk Brandvæsen ophæver med virkning fra tirsdag 19. juni 2018 kl. 12.00 det afbrændingsforbud, der blev udstedt for Varde, Fanø og Esbjerg kommuner 7. juni 2018.

Ophævelsen sker på baggrund af de seneste dages regnvejr, som har medført en forbedring i tørkeindekset i de tre kommuner. Ligeledes har der de seneste dage ikke været udrykninger til naturbrande i de tre kommuner.

Sydvestjysk Brandvæsen vil dog fortsat følge udviklingen og er klar til at indføre afbrændingsforbud igen, hvis det skulle blive nødvendigt.

Der opfordres fortsat til yderste forsigtighed og omtanke, ikke mindst i forhold til ukrudtsbrænderne, der er årsag til særligt mange brande i sommerhalvåret.

Opmærksomheden henledes endvidere på at afbrænding af haveaffald skal ske jævnfør de enkelte kommuners regler om afbrænding og miljøforhold. Se reglerne for Esbjerg Kommune her. Afbrænding skal dog altid foretages under yderste forsigtighed.

I forhold til de kommende Skt. Hans bål gælder følgende afstandskrav:

  • 30 meter fra bygninger med hårdt tag.

  • 60 meter fra letantændelige markafgrøder.

  • 200 meter fra stråtækte huse, nåletræsbevoksninger og oplag af brandfarlige stoffer og andet let antændeligt materiale, herunder plantager og hede arealer

Sørg derudover for at iagttage disse forholdsregler:

  • Brug aldrig brandfarlige væsker, når du tænder bålet

  • Hold øje med bålet og forlad det først, når ild og gløder er helt slukket - hæld gerne vand på.

  • Hvis det er meget tørt eller blæser kraftigt, så lad være med at tænde bålet

  • Hav slukningsmidler klar i nærheden af bålet.

 

 

Jens Mølgaard

Beredskabschef

Annoncer

© 2012 i Esbjerg Kommune