ARKIV

Fusionerede skoler vælger nyt navn: VITAskolen

28-11-2013

Blåbjerggårdskolen og Vestervangskolen fusionerer fra den 1. august 2014, og de knap 1200 elever fra skolerne vil fremover gå på VITAskolen. Bedømmelsesudvalget er meget tilfreds med det valgte navn.

Skolebestyrelserne anbefalede selv en fusion, og har nu også kørt en navngivningsproces med hjælp fra reklamebureauet Kirk & Holm. Et bedømmelsesudvalg bestående af formand for Børn & Familieudvalget Hans Erik Møller, medarbejderrepræsentanter, skolebestyrelsesformænd og elevrådsrepræsentanter fra begge skoler blev tirsdag præsenteret for skolens nye navn.

Vita er det latinske ord for liv / dit liv / livet. Og ord som læring, nysgerrighed, udvikling, fællesskab og muligheder har været inspiration for navnet VITAskolen med sloganet læring for livet.

Elevrådsformand fra Blåbjerggårdskolen Luna Michelle Anguita-Mathiesen siger om navnet:

- Navnet og logoet passer meget godt til den nye skole, det er meget originalt. Navnet er også tankevækkende, idet man bliver nysgerrig, og så vil eleverne undersøge hvad det betyder.

Formand for Børn & Familieudvalget Hans Erik Møller er meget tilfreds med processen omkring navngivningen:

- Vi skulle lige se navnet an, men det fænger. Skolen får en klar identitet fra starten og så er det nemt for børnene at huske og udtale. Det var rigtigt at trække på professionelle kræfter, så vi får et navn med stor gennemslagskraft.

Det er de fysiske rammer på Vestervangsskolen, som skal huse VITAskolen. Og efter en renovering og udbygning vil den nye skole stå helt klar inden udgangen af 2014.

Skoleleder på den nye skole Jan Lagoni Jacobsen glæder sig til skulle arbejde videre med navnet og udfylde rammerne:

- Efter at have smagt på navnet bliver jeg mere og mere tilfreds. Det er et meget anderledes, men også et meget signende navn, for det passer med, at det man lærer i skolen er for livet. Navnet bærer præg af det grundige forarbejde – og at et skolenavn gerne må fortælle noget om indholdet og ikke kun skolens geografiske placering.

Under præsentationen af det nye navn gik der sport i at se de mange symbolikker, der er gemt i navnet. Udover at it indgår som et element – ligesom det gør i skolearbejdet – så danner i’et en skammel til t’et som bliver et bord. V´et og a´et kan afkodes som de matematiske symboler større end og mindre end, samt Page up/down på tastaturet. V’et kan også genkendes som det “flueben”, som sættes i afleveringer ved korrekte svar.

Annoncer

© 2012 i Esbjerg Kommune