ARKIV

Kom til borgermøde om udviklingen i Esbjerg

05-06-2019

En ny trafikplan og en ny lokalplan for den indre by er lige nu i høring.

Du kan høre mere om indholdet i planerne og være med til at drøfte planerne på et borgermøde den 13. juni på Tobakken kl. 19.00 – 21.15

Borgermødet er en del af den offentlige høringsperiode på otte uger fra den 6. juni 2019.

På mødet vil du bl.a. møde Karen Sandrini og Søren Heide Lambertsen, udvalgsformand for hhv. Plan & Miljøudvalget og Teknik & Byggeudvalget. Der vil være et kort oplæg om Esbjergs indre by i et historisk perspektiv, og derefter præsenteres indholdet i planerne. Der bliver rig mulighed for at drøfte, hvordan vi skaber en attraktiv indre by.

Alle er velkomne, og der kræves ikke tilmelding.

Se udkastet til lokalplanen for indre by her.

Se udkastet til Trafikplanen her.

 

 

Annoncer

© 2012 i Esbjerg Kommune