Har du, som håndværker eller chauffør, brug for en parkeringstilladelse i Esbjerg?

HVAD VIL DU?

Du skal have firmabilens registrerings nummer klar.

Parkeringstilladelse

Hvem kan få en parkeringstilladelse?
Parkeringstilladelsen gives til håndværkere eller virksomheder efter der er søgt om et tilladelse.

Hvor kan parkeringstilladelsen bruges?
Tilladelsen giver mulighed for lovlig parkering i en kortere periode udenfor de godkendte parkeringspladser og det tilladte tidsrum.

Hvornår kan jeg få en parkeringstilladelse?
Parkeringstilladelsen er midlertidig, og du kan til hver en tid søge om en parkeringstilladelse. Vi vil hurtigst muligt behandle din ansøgning.

Hvor skal parkeringstilladelsen placeres?
Den originale tilladelse skal ligge synligt i køretøjet og skal på forlangende vises til politiet eller parkeringskontrollør.

Hvor kan jeg få en parkeringstilladelse?
Ønsker du en parkeringstilladelse i Esbjerg skal du søge om denne hos Vej & Park. Brug ansøgningsskemaet her.

Har du brug for en tilladelse til parkering i Ribe, kan du læse mere her, hvor du også søger om tilladelsen

3-døgns P-plads for lastbiler, busser mv.
Parkeringspladsen beliggende på Taurusvej 4, 6700 Esbjerg (hjørnet af af Taurusvej og Gammelby Ringvej)
Pladsen er afmærket med parkering op til 3 døgn kun for lastvogne, busser og campingvogne. Se parkeringspladsen på kort

 

Kontakt

Teknik & Miljø
Vej & Park
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Tlf. 76 16 16 16

Skriv til Vej & Park

Skriv til Vej & Park (NemID)
 

 

© 2012 i Esbjerg Kommune