Gravetilladelse

Læs om gravetilladelser

Det er enhver ledningsejers pligt at søge kommunen om en gravetilladelse ved opgravninger i vejareal eller rabat på offentlige eller private fællesveje.

Du kan læse mere i Vejreglerne, "Standardvilkår for ledningsarbejder i og over veje (december 2011)".

Ud over disse vilkår henvises til:

Sådan søges opgravningstilladelse i Esbjerg Kommune

Selve ansøgningen udfyldes i det internetbaserede program WebGT (åbner i et nyt vindue) som tilgås via Virk.dk eller Borger.dk. 

Denne løsning gør, at proceduren omkring gravetilladelser kan ekspederes på meget kort tid, idet ansøgningen sendes elektronisk til kommunen og svaret på ansøgningen ligeledes kommer retur elektronisk.

Du kan også ansøge om en gravetilladelse via genvejen i HVAD VIL DU menuen i toppen af siden.

Vigtigt!

Vandløbslovens § 9 stk. 2 kræver at enhver nedlægning af rørledninger, kabler m.v. i vandløb godkendes af vandløbsmyndigheden. Efter sagsbehandlingen er der 4 ugers klagefrist på afgørelsen. Ansøgningen skal indeholde:

• Formål (hvad nedlægges og hvem er ejer)

• Oversigtskort

• Detail- og tidsplan

Ansøgningen sendes til vandløbsmyndigheden, Vej & Park via denne formular.

Kontakt

Teknik & Miljø
Vej & Park
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Tlf. 76 16 16 16

Skriv til Vej & Park

Skriv til Vej & Park (NemID)
 

 

© 2012 i Esbjerg Kommune