Links

Med over 850 medlemmer har Esbjerg Erhvervsudvikling fokus på at udvikle og formidle samarbejder mellem erhvervslivet, turismen, det offentlige, vidensinstitutioner og andre nøgleinteressenter, der har fokus på innovation og vækst.

 
© 2012 i Esbjerg Kommune