Hjælp flygtninge med at komme i arbejde

Integration af flygtninge og familiesammenførte foregår bedst på en arbejdsplads. Her kan en flygtning få mulighed for at vise, hvad vedkommende kan og samtidigt opleve, at være en del af samfundet.

Der er derfor brug for, at virksomheder åbner en dør og tilbyder en praktikplads eller et job til flygtninge.

Det kunne jo også være, at den flygtning som jeres virksomhed hjalp, på sigt kunne blive en loyal og dygtig fastansat medarbejder hos jer.

Der er mange forskellige ordninger, der kan hjælpe nytilkomne flygtninge og familiesammenførte ind på arbejdsmarkedet. 

Som noget nyt kan flygtninge mellem 18 og 40 år blive ansat i et 2-årigt IGU-forløb, hvor virksomheden blot har en lønudgift svarende til en 1. års elev i hele perioden. Og en privat virksomhed får ovenikøbet kr. 40.000 i bonus.

Kontakt jobcentret og hør om mulighederne for, at ansætte eller indsluse flygtninge på din virksomhed.

© 2012 i Esbjerg Kommune