Afskedigelser og arbejdsfordeling

Afskedigelser

Jobcenteret kan måske hjælpe virksomheden og medarbejderen ved afskedigelse. Virksomheder er i nogle tilfælde forpligtiget til at varsle større afskedigelse til Arbejdsmarkedskontor Syd og jobcenteret kan i den forbindelse hjælpe borgeren med råd og vejledning.

Arbejdsfordeling

Hvis en virksomhed i en periode ikke har opgaver nok til at beskæftige alle ansatte, men ønsker at undgå afskedigelser, kan arbejdsfordeling være en god mulighed for både virksomhed og medarbejdere. 

Arbejdsfordeling betyder at medarbejdernes arbejdstid nedsættes i en begrænset periode, og at medarbejderne modtager supplerende dagpenge i perioden. 

Medarbejdere, som er berettigede til dagpenge, kan komme på arbejdsfordeling. En arbejdsfordeling skal omfatte alle ansatte på hele virksomheden, i en enkelt afdeling eller en produktionsenhed.

Arbejdsfordelingen skal være aftalt efter kollektiv overenskomst eller anden kollektiv aftale for at undgå afskedigelser. Forventes arbejdsfordelingen ikke at strække sig ud over 13 uger, skal arbejdsfordelingen anmeldes til jobcenteret senest 1 uge før den starter. Arbejdsfordeling ud over 13 uger skal godkendes af Det Regionale Arbejdsmarkedsråd.

Kontakt Jobcenter Esbjerg for rådgivning, regler og muligheder.

Kontakt

Arbejdsfordeling            

Større afskedigelser

           
Trine Reil              Susanne Willer
Jobkonsulent             Konsulent
               
Skriv til Trine              Skriv til Susanne
               
© 2012 i Esbjerg Kommune