Personlig assistance

Støtte til arbejdsfunktioner

En personlig assistent yder støtte ifm. de arbejdsfunktioner, som personen med handicappet/funktionsnedsættelsen ikke selv kan klare. Det kan dreje sig om at hente og bringe, tage specifikke løft, læse op, fungere som sekretær, tolke for døve, føre bil i arbejdsrelaterede situationer o.l.

Der ydes personlig assistance til ledige, lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, som på grund af en varig og betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for personlig assistance til at udføre bestemte dele af de daglige arbejdsopgaver.
 

Støtte ved varig funktionsnedsættelse  

Varig funktionsnedsættelse betyder, at funktionsnedsættelsen ikke er af midlertidig eller forbigående karakter.

Der kan ikke bevilges personlig assistance til almindelig medhjælp - eller til at vikariere for personen.

Der foretages en konkret vurdering i hver enkelt sag, hvor der skal bevilges en personlig assistent.

Blanketten justeres løbende jf. ændringer i lovgivningen.

Kontakt

Borger & Arbejdsmarked
Jobcenter Esbjerg, Jobafklaring
Skolebakken 137, 6700 Esbjerg
Tlf. 76 16 73 00
jobcenter@esbjergkommune.dk

Postadresse:
Torvegade 74, 6700 Esbjerg

 

© 2012 i Esbjerg Kommune