Har du en sygemeldt medarbejder?

Mange danskere må hver dag blive hjemme fra arbejde, fordi de er syge. Oftest er det overstået efter nogle dage, men nogle gange tager det længere tid.

Det længerevarende sygefravær er problematisk for både den enkelte, virksomheden og samfundet.

For den enkelte kan det have økonomiske og sociale konsekvenser. For jo længere tid man er væk fra arbejdet, jo større er risikoen for ikke at komme tilbage igen.

For virksomheden og for samfundet har det også økonomisk betydning og er samtidig en af de helt store udfordringer på beskæftigelsesområdet.

Det er derfor vigtigt, at alle aktører er med på banen, så vi sammen kan løfte opgaven med at få nedbragt sygefraværet.

Erfaringer viser, at der er størst succes med indsatser mod sygefravær, hvis både arbejdsmiljø, sundhed, psykologi og sociale aspekter inddrages.

Særligt når der kombineres med individuelle løsninger, som tilpasning af arbejdet.

I menuen til højre kan du læse mere om de mange muligheder jobcentret kan hjælpe din virksomhed med, når en medarbejder bliver syg. 

© 2012 i Esbjerg Kommune