Hvad kan vi hjælpe din virksomhed med?

Skal du rekruttere
nye medarbejdere?
Vil du hjælpe ledige ind på arbejdsmarkedet? Skal du opkvalificere
dine medarbejdere?
     
 Har du en sygemeldt
medarbejder?
 Skal du afskedige flere medarbejdere?  Vil du hjælpe  flygtninge i arbejde?
 
 

 
© 2012 i Esbjerg Kommune