Virksomhedspraktik - anmeld tingskade

HVAD VIL DU?

Denne blanket er til virksomheder, som har en borger i virksomhedspraktik og hvor borgeren under forløbet har lave en tingskade.

  • Virksomheden skal altid anmelde skaden til eget forsikringsselskab.
  • Dækker eget forsikringsselskab skaden, kan Jobcenter Esbjerg yde erstatning for virksomhedens eventuelle selvrisiko.
  • Såfremt virksomhedens egen ting- eller ansvarsforsikring ikke dækker den pågældende skade, kan skaden anmeldes til Jobcenter Esbjerg med dokumentation om afvisning fra virksomhedens forsikringsselskab. Jobcenteret foretager herefter en sagsbehandling af skaden og vurderer eventuel erstatning.

Jobcenter Esbjerg yder ikke erstatning for skader forvoldt ved tyveri eller anden kriminel adfærd

Kontakt

Borger & Arbejdsmarked
Jobcenter Esbjerg, Jobservice
Exnersgade 33, 6700 Esbjerg
Tlf: 76 16 73 00
Jobcenter@esbjergkommune.dk 

Postadresse:
Torvegade 74, 6700 Esbjerg

© 2012 i Esbjerg Kommune