Virksomhedspraktik

Læs mere om virksomhedspraktik

Målgrupper og varigheder

Virksomhedspraktik kan gives til en række målgrupper:

 • Forsikrede ledige i op til 4 uger.
 • Arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere op til 13 uger.
 • Ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Varigheden
  vurderes individuelt med baggrund i den pågældendes ressourcer
  og behov i forhold til at komme nærmere arbejdsmarkedet.
 • Revalidender. Varigheden vurderes individuelt i forhold til behovet
  for afprøvning af arbejdsevne.
 • Sygedagpengemodtagere. Varigheden vurderes individuelt i forhold til behovet for afprøvning af arbejdsevne.

Regler for virksomhedspraktik

 • Virksomheden skal godkendes til virksomhedspraktik.
 • Den pågældende i virksomhedspraktikken er ikke omfattet af de regler,
  der er fastsat for lønmodtagere. Dog gælder arbejdsmiljølovgivningen
  og lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet.
 • Der skal være et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte uden tilskud
  og antallet af ansatte i virksomhedspraktik samt ansatte med løntilskud.
 • Under virksomhedspraktikken modtager den pågældende en ydelse,
  svarende til de dagpenge eller den kontanthjælp, som den pågældende
  ellers ville være berettiget til.
 • Er den ledige ikke dækket på anden vis, så dækker jobcenteret eventuelle
  skader på eller begået af virksomhedspraktikanten i praktik-perioden.
   

 

Kontakt

Borger & Arbejdsmarked
Jobcenter Esbjerg, Jobservice
Exnersgade 33, 6700 Esbjerg
Tlf: 76 16 73 00
Jobcenter@esbjergkommune.dk 

Postadresse:
Torvegade 74, 6700 Esbjerg

© 2012 i Esbjerg Kommune