Virksomhedspraktik

Målgrupper og varigheder

Virksomhedspraktik kan gives til en række målgrupper:

 • Forsikrede ledige (op til 4 uger og 8 uger for dimmitender)
 • Kontanthjælpsmodtagere. Jobparate kontanthjælpsmodtagere kan få virksomhedspraktik i op til fire uger, mens aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere kan få virksomhedspraktik i op til 13 uger.  
 • Uddannelseshjælpsmodtagere.
 • Revalidender
 • Sygedagpengemodtagere
 • Førtidspensionister
 • Modtagere af ledighedsydelse
 • Personer, der deltagere i ressourceforløb og jobafklaringsforløb
 • Personer, som modtager midlertidig arbejdsmarkedsydelse
 • Personer omfattet af uddannelsesordningen for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret
 • Personer, der modtager kontantydelse
 • Personer under 18 år, som har behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats
 • Personer, der ikke er i beskæftigelse, og som ikke opfylder betingelserne for at modtage offentlig hjælp til forsørgelse.

Regler for virksomhedspraktik

 • Virksomheden skal godkendes til virksomhedspraktik.
 • Den pågældende i virksomhedspraktikken er ikke omfattet af de regler,
  der er fastsat for lønmodtagere. Dog gælder arbejdsmiljølovgivningen
  og lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet.
 • Der skal være et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte uden tilskud
  og antallet af ansatte i virksomhedspraktik samt ansatte med løntilskud.
 • Under virksomhedspraktikken modtager den pågældende en ydelse,
  svarende til de dagpenge eller den kontanthjælp, som den pågældende
  ellers ville være berettiget til.
 • Er den ledige ikke dækket på anden vis, så dækker jobcenteret eventuelle
  skader på eller begået af virksomhedspraktikanten i praktikperioden.
   

 

Kontakt

Borger & Arbejdsmarked
Jobcenter Esbjerg, Jobservice
Exnersgade 33, 6700 Esbjerg
Tlf: 76 16 73 00
Jobcenter@esbjergkommune.dk 

Postadresse:
Torvegade 74, 6700 Esbjerg

© 2012 i Esbjerg Kommune