Tilskud til ansættelse af voksenlærling

Læs om tilskud til ansættelse af voksenlærling

Din virksomhed kan indgå en uddannelsesaftale med en ufaglært medarbejder eller en ledig.
Personen skal være over 25 år og ikke have uddannelse i forvejen.
Du kan få tilskud, hvis ansættelsen sker inden for et fag, hvor der er gode eller rigtig gode beskæftigelsesmuligheder. På den måde er du med til at sikre, at der er den nødvendige faglærte arbejdskraft fremover.

Hvilke fag og uddannelser kan der ydes tilskud til?

Beskæftigelsesregion Syddanmarks hjemmeside kan du se hvilke fag og uddannelser, der kan gives tilskud til.

Løn og løntilskud

  • Du får tilskud på 30 kr. i timen til voksenlærlingens løn i praktikperioderne i de første 2 år af uddannelsen.
  • Du skal selv betale, hvad der svarer til mindstelønnen for ufaglærte inden for faget.
  • I skoleperioderne er der mulighed for at få tilskud fra AER (Arbejdsgivernes Elevrefusion).

Sådan gør du

  • Kontakt den relevante erhvervsskole for at få din virksomhed godkendt som praktiksted og for at afklare, hvor lang tid den kommende voksenlærling skal være under uddannelse.
  • Indgå en uddannelsesaftale med den pågældende.
  • Hent ansøgning om tilskud til voksenlærling under selvbetjening.
  • Skemaet skal sendes til Jobcenter Esbjerg, således at det er modtaget senest en måned efter, at voksenlærlingen er begyndt på sin uddannelse.
  • Kontakt Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER) på tlf. 48 20 49 11 for at få tilsendt ansøgningsskema til elevrefusion eller hent det under selvbetjening.

Kontakt

Borger & Arbejdsmarked
Jobcenter Esbjerg, Jobservice
Exnersgade 33, 6700 Esbjerg
Tlf: 76 16 73  00
jobcenter@esbjergkommune.dk 

Postadresse: Torvegade 74, 6700 Esbjerg

© 2012 i Esbjerg Kommune