Tilskud til ansættelse i fleksjob

Læs om tilskud til ansættelse i fleksjob

Fleksjob er job på særlige vilkår med offentlige tilskud til personer, der ikke har fuld arbejdsevne, men som kan arbejde på fleksible vilkår.

Hvem kan ansætte personer i fleksjob?

Både offentlige og private arbejdsgivere kan få tilskud til at ansætte en person i et fleksjob.
Fleksjob kan oprettes for personer, der allerede er ansat i virksomheden og for personer, der ikke er i beskæftigelse.

Hvem kan blive ansat i fleksjob?

  • Personer under 65 år
  • Personer med varig og væsentlig nedsat arbejdsevne
  • Personer, der ikke kan arbejde i job på normale vilkår
  • Personer, der ikke modtager førtidspension 
  • Personer, hvor mulighederne for at fastholde/bringe personen til job på normale vilkår, fx via revalidering, er udtømte

Alle ovennævnte betingelser skal være opfyldt, før kommunen kan godkende en person til fleksjob.

Kontakt

Borger & Arbejdsmarked
Jobcenter Esbjerg, Jobafklaring
Skolebakken 137, 6700 Esbjerg
Tlf. 76 16 73 00
jobcenter@esbjergkommune.dk

Postadresse:
Torvegade 74, 6700 Esbjerg

 

© 2012 i Esbjerg Kommune